АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ УКРАЇНСЬКИХ МИСТЦІВ | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ УКРАЇНСЬКИХ МИСТЦІВ

АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ УКРАЇНСЬКИХ МИСТЦІВ — укр. професійна орг-ція художників і мистецтвознавців, діяла у Львові 1931—39 на правах кооперативу. АНУМ створ. в процесі пошуків художниками Львова нового нац. укр. мист. об’єднання, яке стало б якісно вищою формою фахового спілкування у середовищі митців після Гуртка діячів укр. мист-ва. 1930 робилися спроби заснувати Зх.укр. мист. об’єднання з орієнтуванням на „ліві“ мист. рухи, а також Союз укр. митців із метою розширення членства. 1931 з ініціативи С. Гординського, який після навчання у школі О. Новаківського студіював у Берліні і Парижі, у Львові влаштовано виставку закордонних митців та Укр. паризької групи, худож. П. Ковжуна, М. Осінчука, Я. Музики та С. Гординського. Тоді з участю дир. Національного музею у Львові І. Свєнціцького ухвалено створити АНУМ, „з тим, що вона не має ніякого фактичного членства й тільки дружньо об’єднує мистців, які орієнтуються на нове мистецтво“. Осн. мотивацією прийняття назви було те, що „асоціація надає групі великого всеукраїнського масштабу, виштовхує з нашого мистецтва регіоналізм“ (П. Ковжун). У верес.—жовт. 1931 у НМ у Львові відбулася „Перша виставка АНУМ з участю запрошених французьких, італійських і бельгійських мистців та Української паризької групи“, а 25. 10. 1931 на Установчому засіданні чл. кооперативу „Асоціяція незалежних українських митців“ ухвалено Статут АНУМ. Асоціація отримала юридичний статус „кооперативи з відповідальними уділами у Львові“. Її очолило кер.: Я. Музика — голова, П. Ковжун — секретар, М. Осінчук — скарбник і С. Гординський.

Відкриття першої виставки, що стала однією з найрезонансніших подій у Львові, значною мірою сприяло дальшій динаміці орг. розбудови АНУМ, у т. ч. залученню до співпраці укр. митців із різних країн Європи, а також із рад. України. Кер. спец. увагу звертало на досвід таких творчих орг-цій, як Нова генерація та Асоціяція революційних мистців України, що діяли у Києві, Харкові, Одесі та ін. містах УРСР. АНУМ підтримувала інституційні взаємини з ін. орг-ціями, т-вами, гуртками, групами укр. митців, які жили і працювали в різних країнах Європи, зокрема у Франції, Німеччині, Чехо-Словаччині, а також Польщі. АНУМ мала систему д. чл. і чл.-кор., які записувалися поіменно відповідно до представлених заяв. Чл. АНУМ була більшість укр. художників, які працювали у Львові. Відповідно до док. даних, чл. АНУМ були (крім складу кер.) М. Андрієнко-Нечитайло, О. Архипенко, С. Борачок, М. Бутович, В. Гаврилюк, М. Глущенко, О. Грищенко, Л. Ґец, М. Дольницька, Ф. Ємець, І. Іванець, О. Климко, А. Коверко, Е. Козак, О. Кульчицька, В. Ласовський, Л. Левицький, М. Левицький, О. Лятуринська, Г. Мазепа, Н. Мілян, І. Нижник, П. Обаль, В. Січинський, Р. Сельський, Г. Смольський, Я. Фартух, Р. Чорній, А. Яблонський, молодші худож. О. Білецький, С. Гебус, Г. Захарясевич, Д. Іванцев, Я. Ласовська, М. Радиш, М. Чапельська, мистецтвознавці М. Голубець, М. Драган, В. Сас-Залозецький, поет Б.­І. Антонич та ін.

АНУМ вела акт. виставкову і вид. діяльність. Під її егідою проведено 12 збірних та індивідуальних виставок, забезпечених відповідними каталогами. Асоціація видала друком 7 окр. монограф. та альбомних видань, а також 6 ч. фахового друк. органу „Мистецтво-L’Art“. Чл. АНУМ входили до складу численних журі, ініційованих укр. громадсько-сусп., культурно-осв. та торгово-пром. інституціями. Асоціація мала значний авторитет у культурно-мист. колах Польщі, рад. України, Німеччини, Чехо-Словаччини, Франції, Італії, США. Про АНУМ як інституцію, так і про багатьох її чл. друк. статті у заг. і фахових мист. період. вид. різних країн світу. АНУМ тісно співпрацювала з НТШ у Львові. Деякі її виставки проводилися у приміщенні Музею НТШ, у Друкарні НТШ публікувалися вид. асоціації, а твори чл. кооперативу прикрашали стіни музею та ін. приміщень Т-ва.

Літ.: [Б. а.] АНУМ підготовляється до виступу // Назустріч (Львів), 1934, ч. 23 (1 груд.), с. 1; Horodyn?ski S. [Hordyn?ski S.] Zrzeszenie Niezale?nych Ukrai?skich Plastyk?w // G?os Plastyk?w. Krak?w, 1934, N 7—8, s. 84; його ж. Павло Ковжун. 1896—1939. Краків; Львів, 1943; його ж. Камені і люди // Львів: Літературно-мистецький збірник. У 700-ті роковини заснування княжого города / За ред. Б. Романенчука. Філадельфія, 1954, с. 132—42; його ж. Василь Дядинюк // Нотатки з мистецтва. Філадельфія, 1975, № 15 (черв.), с. 29—35; його ж. АНУМ // Сучасність (Мюнхен), 1985, ч. 4, с. 47—65; його ж. Про Олексу Новаківського і мистецьке життя Львова в його часи. Жмут спогадів // Терем: Проблеми української культури: неперіодичний ілюстрований журнал. Вип. 10 (Наші мистці на чужині. Святослав Гординський: Мистець — поет — перекладач — мистецтвознавець) / Гол. ред. П. Рогатинський. Воррен, 1990, с. 9—13; його ж. Спогади про Асоціяцію незалежних українських мистців // Образотворче мистецтво. К., 1991, № 5, с. 3—7; Федорович-Малицька І. IV вистава Асоціяції Незалежних Українських Мистців // Вісник. Львів, 1934, т. 1, кн. 2, с. 113—16; Левинський С. АНУМ 6 // Назустріч, 1935, ч. 1 (1 січ.), с. 3; його ж. Кілька слів про АНУМ // Там само, ч. 19 (1 жовт.), с. 3—4; Ковжун П. Буденна і мистецька дійсність: За кулісами VII виставки АНУМ // Там само, 1936 (1 листоп.), с. 2; [б. а.] VIII­а вистава АНУМ: Миcтці — другові миcтців // Там само, ч. 22 (15 листоп.), с. 1; Ріпко О. У пошуках страченого минулого: Ретроспектива мистецької культури Львова XX століття. Львів, 1996; Мистецтво Львова першої половини XX століття: Каталог виставки. 14 квітня — 24 серпня 1994 р. Львів / Концепція та реалізація виставки та каталога О. О. Ріпко. Львів, 1996; Купчинський О. Архівні матеріали Асоціації незалежних українських мистців (АНУМ) у Львові: Статут, протоколи засідань, листи-заяви про вступ до Асоціації та інші документи // Записки НТШ. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. Львів, 2004, т. CCXLVIII, с. 432—86; Корнутко-Гринів О. До історії українсько-французької виставки в Національному музеї у Львові 1933 року // Літопис Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького. Львів, 2008, ч. 6 (11), с. 44—55; Гах І. Асоціація незалежних українських мистців і національний музей у Львові: сторінками історії (Збірні виставки Асоціації) // Записки НТШ. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. Львів, 2011, т. ССLХІ, с. 620—36; Кіс­Федорук О. Мистецтвознавча спадщина Павла Ковжуна: теорія, історія, критика // Там само, с. 342—78; Сусак В. Швейцарські „секрети“ Олександра Архипенка // Там само, с. 379—91; Українські мистецькі виставки у Львові (1919—1939). Довідник-антологія мистецько-критичної думки / Авт.-упоряд. Р. М. Яців. Львів, 2011, 696 с.

Роман Яців

Інформація про статтю

 Автор:

Роман Яців

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ УКРАЇНСЬКИХ МИСТЦІВ / Роман Яців // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-147

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я