АКТЫ МОСКОВСКАГО ГОСУДАРСТВА, ИЗДАННЫЕ ИМПЕРАТОРСКОЮ АКАДЕМІЕЮ НАУК | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АКТЫ МОСКОВСКАГО ГОСУДАРСТВА, ИЗДАННЫЕ ИМПЕРАТОРСКОЮ АКАДЕМІЕЮ НАУК

„АКТЫ МОСКОВСКАГО ГОСУДАРСТВА, ИЗДАННЫЕ ИМПЕРАТОРСКОЮ АКАДЕМІЕЮ НАУК“ — 3-томна збірка док-тів із політ., дипломат. та воєнної історії Московії зі сусідніми країнами, вибраних із т. зв. стовбців Моск. столу кол. Розрядного приказу — центр. урядової установи ХVІ—ХVІІІ ст., що відала т. зв. служилими людьми, призначенням полкових і міських воєвод, воєнними діями, прикордонною службою, пд. районами держави, зокрема Слобожанщиною та ін. Редакторами вид., підгот. АН Росії протягом 1890, 1894, 1901, були М. Попов (т. 1—2) і Д. Самоквасов (т. 3). Т. 1 охоплює період 1571—1634, т. 2 — 1635—59, т. 3 — 1660—64. Кожен том містить іменний, географ. та предметний покажчики. Док-ти стосуються прикордонної охорони, буд-ва оборонної, т. зв. засічної лінії 1638, функціонування фортець (зокрема на Слобожанщині), супротиву татарським нападам, польсько-моск. воєн 1614—18 (з участю укр. козаків під проводом П. Конашевича-Сагайдачного), 1632—34 (з участю козаків під проводом Т. Федоровича), 1654—57 (облога Львова, битва під Охматовом та ін.), московсько-швед. війни 1656—58, дипломат. зносин із Польщею, Крим. ханством та ін. політ., екон. і воєнних подій з історії України, Польщі й Криму. Значна кількість док-тів містить інформацію про організацію оборони Слобожанщини й Лівобережжя України від татарів, захо-ди полково-сотенного ладу України, Хмельниччину, добу Виговського і стосунки ост. з Москвою, бунт Пушкаря й Барабаша, про московсько-укр. війну 1659, зокрема про битву під Конотопом, призначення моск. воєвод в укр. міста, становище укр. церкви та ін. Док-ти „А. М. г.“ використовували М. Андрусяк, Д. Багалій, В. Брехуненко, В. Герасимчук, М. Грушевський, М. Кордуба, І. Крип’якевич, С. Наріжний, С. Томашівський, Я. Федорук, А. Яковлів та ін. 1-й і 2-й т. „А. М. г.“ рецензував у „Записках НТШ“ (1895, т. VІІІ) О. Щуровський, стислу характеристику док-тів 2-го т., які містять „опис воєнних дій у східній частині відродженої Української держави, а також різноманітні свідчення про українсько-російсько-білоруські зв’язки середини ХVІІ ст.“, дав Ю. Мицик.

Літ.: Багалей Д. И. Очерки по истории колонизации степной Украины Московского государства. М., 1888, с. 159—96; його ж. Історія Слобідської України. Х., 1990, 1993; Щуровський О. [Рец. на:] Акты Московскаго государства / Изданные Императорскою Академіею Наук под редакціею Н. А. Попова. Разрядный приказ, Московскій стол. СПб., 1890—1894, т. І: 1571—1634, ХLIV + 767 c.; т. ІІ: 1635—1659, ХLV + 773 с. // Записки НТШ. Львів, 1895, т. VІІІ, кн. ІV, с. 26—29; Томашівський С. Листи Петра Великого до А. М. Сінявского // Там само, 1909, т. ХСІІ, кн. VI, с. 194—238; Герасимчук В. Чуднівська кампанія 1660 р. // Там само, 1912, т. СХ, кн. IV, с. 31—54; т. СХІ, с. 53—83; т. СХІІ, с. 74—89; 1913, т. СХІІІ, с. 44—68; т. СХІV, с. 57—80; т. СХVІ, с. 40—68; Наріжний С. „Московська служба“ Івана Виговського // Там само. Праці Історично-фільос. секції, 1928, т. СХLІХ, с. 117—39; Андрусяк М. До історії боротьби між П. Дорошенком і П. Суховієм в 1668—1669 рр. // Там само, 1929, т. СL, с. 197—227; Яковлів А. Московські проєкти договорних пунктів з гетьманом Ів. Виговським // Там само, 1933, т. СLІІ, с. 1—18; 131—48; Korduba M. Rozw?j imperjalizmu rosyjskiego. Warszawa, 1935; Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. Львів, 1990, с. 39, 42, 45, 66, 112; Грушевський М. Історія України-Руси: В 10 т. К., 1995, т. 8, ч. І, с. 98, 132, 134, 136—37, 145—46, 152—55, 160, 201—03, 205—06; т. 8, ч. ІІ, с. 38—39, 66, 183; т. 8, ч. ІІІ, с. 21; 1996, т. 9, ч. 1, с. 497, 502, 505, 517, 535, 539, 548—49, 562—63, 613; Мицик Ю. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття. Дніпропетровськ, 1996, с. 37; Федорук Я. Міжнародна дипломатія і політика України 1654—1657. Львів, 1996, ч. І: 1654, с. 16, 29—31, 42, 47, 56, 116, 119; Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська рада 1654 року. К., 2005, с. 204, 207—09, 211, 216—17, 220—23, 228—29, 233—34, 300.

Іван Сварник

Інформація про статтю

 Автор:

Іван Сварник

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АКТЫ МОСКОВСКАГО ГОСУДАРСТВА, ИЗДАННЫЕ ИМПЕРАТОРСКОЮ АКАДЕМІЕЮ НАУК / Іван Сварник // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-49

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я