АДАМЧУК Андрій | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АДАМЧУК Андрій

АДАМЧУК Андрій (* 08. 12. 1902, с. Німяч Бродів. пов., Галичина (нині — с. Нем’яч Бродів. р-ну Львів. обл.) — † 1943, Сх. Волинь (нині — Рівненщина) — інженер-агроном, кооператор, сільськогосп. діяч. Чл. НТШ (з 1937). Чл. підпільного Виділу (президії) НТШ у Львові під час окупації. 1917—24 — навч. в укр. Академічній гімназії у Львові, 1926—30 — на агроном. відділі Львів. політех. ін-ту в Дублянах (спеціалізація „рільництво“). Брав акт. участь в укр. студент. русі: 21. 11. 1927 обраний чл. управи і секретарем т-ва „Основа“ (об’єднання укр. студентів Львів. політех. ін-ту). 14. 10. 1928 став чл. виділу і заст. голови новоствор. гуртка студентів-рільників при „Основі“, чл. „Пласту“ (1929). 1932—39 — референт зі статистики Хлібороб. палати у Львові, агроном крайового т-ва „Сільський господар“. Від жовт. 1937 — голова Наглядової ради крайового об’єднання пасічників „Рій“, яке очолював до 1941. Чл. редколегії часоп. „Український аґрономічний вістник“ (Львів), дописував до газ. і журн. „Сільський господар“, „Українське пасічництво“, „Український хлібороб“ тощо.

Осн. наук. зацікав.— пасічництво, економіка та статистика сільс. госп-ва, сільськогосп. кооперація. 1942 перебував на теренах Краків. воєв., де працював у госп. відділі Укр. центр. к-ту під кер. В. Кубійовича, згодом переїхав на Сх. Волинь. Трагічно загинув. З 03. 03. 1937 — чл. НТШ, а з 26. 12. 1937 — чл. Виділу НТШ (переобирався 1939, підпільно — 1941). З 30. 12. 1937 — референт маєтку НТШ в Белелуї (1937—38 звітував на засіданні Виділу Т-ва про стан господарювання в Белелуї). Представник НТШ у кураторії Фундації о. Фолиса (сільськогосп. об’єднання, що діяло у с. Скнилові неподалік Львова). Чл. Фінансової комісії („Господарської ради“) НТШ. Належав до управи НТШ (1940—42), яка діяла у Львові нелегально.

Пр.: Районізація годівлі великої рогатої худоби // Ілюстрований господарський календар „Сільський господар“. Львів, 1935, с. 130—34; Що дає годівля курей? // Там само, с. 153—54; З чого й як починати направу господарки? // Там само, 1936, с. 59—61; Кооперативний збут збіжжя та користи від нього для хліборобів // Там само, с. 213—15; Умови праці в сільському господарстві в останніх десяти роках // Там само, 1937, с. 52—55; До чого йдемо // Там само, 1938, с. 58—60; Що діється навколо нас // Там само, 1939, с. 46—49; Лани збіжжа, а шклянка молока // Сільський господар. Львів, 1936, ч. 11, с. 163—64; Пять літ господарської скрути // Там само, ч. 19, с. 289—90; Роботи в полю по висадженню бараболь // Там само, ч. 10, с. 147—48; Які будуть ціни збіжжя по жнивах? // Там само, ч. 13, с. 193—94; Де більша страта? // Там само, 1937, ч. 18, с. 276—77; Дещо із ринку безріг // Там само, ч. 10, с. 145—46; Дещо про сільське господарство в гірських околицях // Там само, ч. 5, с. 66; За збільшення спожиття на селі // Там само, ч. 20, с. 305—06; Перед чим стоїть хлібороб? // Там само, ч. 12, с. 177—79; Про що треба пам’ятати при збуті сільськогосподарських продуктів? // Там само, ч. 23, с. 353—54; Як довго потреває звижка цін збіжжя? // Там само, ч. 2, с. 17—18; Як представляється ринок тварин? // Там само, ч. 13, с. 193—94; Вага й значіння збуту сільськогосподарських продуктів у хліборобстві // Там само, 1938, ч. 15, с. 271—72; Із тваринних ринків // Там само, ч. 21, с. 398—99; Низька винагорода за працю — низька ціна за продукт // Там само, ч. 9, с. 147—48; Положення на збіжевих ринках і вигляди на майбутнє // Там само, ч. 20, с. 376—78; Розбудовуймо промисл на селі // Там само, ч. 12, с. 209—10; Розпорядок про оплату за переміл муки і каші // Там само, ч. 18, с. 329—30; Сіножаті і пасовиська у нашому хліборобстві // Там само, ч. 10, с. 191—92; Чи з тої муки буде хліб? // Там само, ч. 17, с. 309—10; Годі предвидіти! // Там само, 1939, ч. 7, с. 146—47; На переломі // Там само, ч. 15, с. 306—07; Перед жнивами! // Там само, ч. 13, с. 265—66; Правді треба глянути в очі! // Там само, ч. 10—11, с. 218—19; Хліборобські ринки // Там само, ч. 1, с. 19—20; Якою дорогою? // Український хлібороб. Рівне, 1942, ч. 3, с. 4—5; Серп з поля — плуг на поле // Там само, ч. 8, с. 4.

Арх. дж.: ДАЛО, ф. 239, оп. 1, спр. 208, арк. 1; ф. 293, оп. 1, спр. 9, арк. 28, 34; ф. 360, оп. 1, спр. 661, арк. 4—5, 15; ЛННБ України, від. рукоп., ф. 9, спр. 4558, арк. 1; ЦДІА України у Львові, ф. 309, оп. 1, спр. 31, арк. 89, 94; спр. 36, арк. 59, 76; спр. 384, арк. 1; спр. 425, арк. 1; ф. 389, оп. 1, спр. 855, арк. 12—12 зв.

Літ.: [Б. а.] Хроніка // Студентський шлях. Львів, 1931, ч. 7—8, с. 185; Українські вісті. (Львів), 1937, 28 груд., ч. 286, с. 1; 1939, 27 черв., ч. 145, с. 3; Хроніка НТШ. Львів, 1937, ч. 73, с. 24; 1939, ч. 74, с. 30, 33, 36; Наш прапор. Львів, 1939, 30 черв., № 72, с. 2; Боровський М. Пасічнича кооперація та її співпраця з Т-вом „С[ільський] г[осподар]“ // Крайове господарське товариство „Сільський господар“ у Львові, 1899—1944 / Ред. П. Дубрівний. Н.-Й., 1970, с. 554—55; Кубійович В. Українці в Генеральній губернії: 1939—1941 (історія Українського Центрального Комітету). Чикаго, 1975, с. 145; Ювілейна книга І Української академічної гімназії у Львові (на 100-річчя першого українського іспиту зрілости, 1878—1978) / Упоряд. Б. Романенчук. Філадельфія; Мюнхен, 1978, с. 570; Українські часописи Львова, 1848—1939 / За ред. М. М. Романюка. Львів, 2003, т. 3, кн. 2, с. 470; Головацький І. Іван Раковський (1874—1949). Життєписно-бібліографічний нарис. Львів, 2004, с. 70; Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939—1944 рр.): історико-бібліографічне дослідження. Львів, 2007, т. 2, с. 454.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АДАМЧУК Андрій / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-18

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я