БАНДЕРА Володимир-Микола | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БАНДЕРА Володимир-Микола

БАНДЕРА Володимир-Микола (* 11. 12. 1932, м. Стрий (нині — Львів. обл.) — економіст, фінансист, фахівець у галузі порівн. студій екон. систем і міжнар. торгівлі. Д. чл. НТШ А (з 1972). Поч. освіту здобув в укр. г-зії у Міттенвальді (Німеччина), наприкін. Другої світ. війни еміґрував у США. 1950—54 навч. в Ун-ті шт. Конектикут. З 1957 викладав в Ун-ті м. Берклі (шт. Каліфорнія), де 1960 захистив докт. дис. на тему „Foreign Сapitals in East Europe“. 1960—72 — проф. ун-ту „Бостон Коледж“ (м. Бостон), з 1972 — Ун-ту Темпл (м. Філадельфія). 1980—83 очолював ф-т економіки, а 1983—95 керував Ін-том міжнар. бізнесу при цьому ун-ті. Був одним з організаторів укр. курсів у Філадельфії. 1980 — проф.-гість УВУ, де викладав фінансову справу на ф-ті права та суспільно-екон. наук. Осн. наук. зацікав.— економіка Зх. України в міжвоєнний період, міжнар. екон. зв’язки, економіка України в рад. період.

Автор понад 50-ти праць англ. та укр. мовами з порівн. економіки та сучас. екон. проблем України, про торговельні відносини, фінансову політику європ. країн, зокрема СРСР, укр. поселення в діаспорі. Учасник різних міжнар. конференцій. Як голова Укр. соціол. ін­ту НТШ А укладав і редагував (разом із І.­М. Гурином, В.­В. Ісаєвим та ін.) довідник „Українські поселення“ (розділ „Українці в ЗСА“ та „Українці в Радянському Союзі“), у 1990-х рр. працював над новою версією довідника „Поселення українців у світі“. Автор гасел до Енциклопедії українознавства, Encyclopedia of Ukraine.

З 1963 — чл., від 24. 04. 1971 — чл.-кор., а з 1972 — д. чл. НТШ А на пропозицію Історично-філософічної секції НТШ. Заст. голови, згодом — голова Українського соціологічного інституту НТШ А (1970—95). Співавт. і ред. „Записок НТШ“ (1980, т. СС). 15. 12. 1990 виступав на Загальних зборах НТШ А зі звітом про діяльність очолюваного ним Укр. соціол. ін-ту. Від 25. 10. 1986 до серп. 1988, 1998—2002, 2005—2007 — чл. Контрольної комісії НТШ А. Збереглося його листування з головою НТШ А Я. Падохом.

Пр.: The new economic policy (NEP) as an economic system // The Journal of Political Economy, 1963, vol. 71, N 3, p. 265—79; Foreign Capital as an Instrument of National Economic Policy: A Study Based on the Experience of East European Countries between the World Wars. The Hague, 1964 (2-ге вид. 1968); Tied Loans and International Payments Problems // Oxford Economic Papers, 1965, vol. 1, p. 299—308; Західня Україна в рамках економіки міжвоєнної Польщі // Український самостійник, 1967, лип.—серп., ч. 119/120, с. 13—21; The Soviet Economy in Regional Perspective / Ed. V. N. Bandera, Z. L. Melnyk. N. Y., 1973; External and Intraunion Trade and Capital Transfers // The Ukraine within the USSR: an Economic Balance Sheet / Ed. I. S. Koropeckyj. N. Y., 1977, p. 235—67; Економіка України як система в працях В. Голубничого // Сучасність (Мюнхен), 1978, № 4, с. 45—49 (у співавт.); [Праці] Українського соціологічного інституту. Українські поселення. Довідник // Записки НТШ / За ред. А. М. Мілянича, В. Н. Бандери та ін. Н.-Й., 1980, т. СС, 351 с.; Українці в ЗСА // Там само, с. 257—75.

Літ.: Хроніка НТШ. Торонто; Н.-Й.; Сідней; Париж, 1963, ч. 79, с. 34; Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 44, 46, 53; Вісті НТШ в Европі, 1971, ч. 14, с. 18; Бюлетень [НТШ]. Н.-Й., [1973], ч. 16, с. 3; 1980—81, ч. 4 (21), с. 11; Львів; Н.-Й., 2004, ч. 95, с. 220, 222; Encyclopedia of Ukraine / Ed. by V. Kubijovyс?. Toronto; Buffalo; London, 1984, p. 169; Арсенич П., Федорів Т. Родина Бандер. Івано-Франківськ, 1998, с. 74—75; Рукописна спадщина Ярослава Падоха. Перелік справ особового архіву. Львів; Н.-Й., 2000, с. 28; Universitas Libera Ucrainensis: 1921—2006 / Упоряд. М. Шафовал, Р. Яремко. Мюнхен, 2006, с. 153; ЕУД. Н.-Й.; Чікаґо, 2009, т. І: Сполучені Штати Америки, кн. 1: А—К, с. 39.

Оксана Гнатишин

Інформація про статтю

 Автор:

Оксана Гнатишин

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БАНДЕРА Володимир-Микола / Оксана Гнатишин // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-188

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я