БІБЛІОТЕКА УКРАЇНОЗНАВСТВА | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІБЛІОТЕКА УКРАЇНОЗНАВСТВА

„БІБЛІОТЕКА УКРАЇНОЗНАВСТВА“ — серійне наук. вид., започатковане в НТШ в Європі наприкін. 1940-х рр. і продовжуване до 1988 всіма крайовими осередками Т-ва за кордоном, що діяли після війни у Німеччині, Франції, США, Австралії, Канаді, а з 1989 також НТШ в Україні. Деякі томи видано спільно з УВАН та ін. наук., суспільно-осв. й культ. орг-ціями і т­вами, деякі вийшли у світ англ. мовою. Після відновлення НТШ в Україні продовжено видання за окр. нумерацією, спочатку п. н. „Українознавча бібліотека“ (ч. 1—20), з 2007 — „Українознавча наукова бібліотека НТШ“ (ч. 21—27 і наст.).

Вид. серії різноманітні за тематикою. Присвячені питанням давньої і новітньої історії України (Холмський І. [Крип’якевич І.] Історія України. Н.-Й.; Мюнхен, 1949, ч. 2; Грицак П. Галицько-Волинська держава. Н.-Й., 1958, ч. 5; Стахів М. Україна в добі Директорії. Скрентон, 1962—66, т. 1—4, ч. 10 та ін.), укр. мови (Шерех Ю. Нарис сучасної української літературної мови. Мюнхен, 1951, ч. 3; Смаль-Стоцький Р. Українська мова в Совецькій Україні. Н.-Й.; Торонто; Сідней; Париж, 1965, 2-ге вид., ч. 28; Ковалів П. Український правопис. Н.-Й., 1976, ч. 19 та ін.), укр. л­ри (Слово і зброя: Антологія української поезії, присвяченої УПА і революційно-визвольній боротьбі 1942—1967 рр. / За ред. Л. Полтави. Торонто, 1968, ч. 29; Федоренко Є. Стилеві шукання Михайла Коцюбинського. Торонто; Н.-Й., 1975, ч. 44 та ін.), географії (Оришкевич П. Географічні мапи України. Н.-Й., 1963, ч. 11; його ж. Початкова географія України і українських поселень. Н.-Й., 1974, ч. 43), економіки (Chirovski N. The Ukrainian Ekonomy. N. Y.; Paris; Toronto, 1965, ч. 16), міжнар. відносин (Сосновський М. Україна на міжнародній арені 1945—1965. Торонто, 1966, ч. 22; його ж. Між оптимізмом і песимізмом. Н.­Й.; Торонто, 1979, ч. 47), укр. права (Падох Я. Нарис історії українського карного права. Мюнхен, 1951, ч. 1 та ін.), історії церкви (Dushnyk W. The Ukrainian-Rite Catholic Church at the Ecumenical Council, 1962—1965. N. Y.; Winnipeg; Paris, 1967, ч. 23), видатним укр. особистостям — письменникам, ученим, політ. діячам (Сохоцький І. Історичні постаті Галичини ХІХ і ХХ ст. Н.-Й., 1961, ч. 8; У століття смерті Тараса Шевченка. Філядельфія, 1962, ч. 9; Кобзей П. Великий різьбяр українських селянських душ [В. Стефаник]. Торонто, 1966, ч. 21; Prof. Roman Smal-Stocki and His Contributions to the Ukrainian Nation. N. Y., 1970, ч. 17; Сосновський М. Дмитро Донцов. Політичний портрет. Н.-Й.; Торонто, 1974, ч. 33; Vacyk N. Ivan Franko: His Throught and Struggles. N. Y., 1975, ч. 38), етнопсихології, культурології, музики (Княжинський А. Дух нації: Соціологічно-етнопсихологічна студія. Н.­Й.; Філядельфія; Мюнхен, 1959, ч. 6; Берест Б. Історія українського кіна. Н.­Й., 1962, ч. 7; Слово пламенем взялось: Мистецтво живого українського слова (Збірка присвячена артисту-декламатору Ю. Генику-Березовському) / За ред. Б. Гошовського. Торонто, 1972, ч. 30; Рудницький А. Про музику і музик. Н.-Й., 1980, ч. 39; Семчишин М. Тисяча років української культури. Н.­Й.; Париж; Сидней; Торонто, 1985, ч. 52; Іванусів О.-В. Церква в руїні: Загибель українських церков Перемиської єпархії. Онтаріо, 1987, ч. 56).

У цій наук. серії вид. НТШ за кордоном вийшло понад 60 кн.

З поч. 1990-х рр. до вид. серії під дещо зміненою наз. „Українознавча бібліотека“ (згодом — „Українознавча наукова бібліотека“) долучилося відновлене НТШ у Львові. За цей період бібліографія вид. збагатилася низкою нових вартісних книжок: Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Париж; Н.-Й.; Львів, 1993, ч. 3; Дзендзелівський Й. Українське і слов’янське мовознавство. Львів, 1996, ч. 6; Шевельов Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови. Львів; Н.-Й., 1996, ч. 7; „Акція „Вісла“ / Упоряд. Є. Місило. Львів; Н.-Й., 1997, ч. 8; Домбровський О. Студії з ранньої історії України: збірник праць. Львів, 1998, ч. 9; Козаренко О. Феномен української музичної мови. Львів, 2000, ч. 15; Сич М. Українська кооперація в Галичині під час ІІ світової війни. Львів, 2000, ч. 14; Ленцик В. Визначні постаті Української Церкви: митрополит Андрей Шептицький і патріарх Йосиф Сліпий. Львів, 2001, ч. 11; Західноукраїнська трагедія 1941 / Упоряд. О. Романів, І. Федущак. Львів; Н.-Й., 2002, ч. 18; Цалай-Якименко О. Київська школа музики XVII ст. Львів, 2002, ч. 16; Листування Степана Рудницького / Упоряд. П. Штойко. Львів, 2006, ч. 19. У серії побачили світ перевидання деяких еміґраційних та передвоєнних праць: Мудрий В. Змагання за українські університети в Галичині. Львів; Н.­Й., 1999, ч. 12; Шанковський Л. Українська Галицька Армія. Львів, 1999, ч. 26; Рудницький Л. Іван Франко і німецька література. Львів, 2002, ч. 10 та ін. Під грифом „Українська наукова бібліотека“: Верига В. На службі народній. Визначні постаті української діяспори. Львів; Кепт; Острог, 2008, ч. 21; Лабанців-Попко З. Сто піаністів Галичини. Львів, 2008, ч. 23; Яремко Р. Образ автора в романах Макса Фріша. Львів, 2009, ч. 25; Супрун-Яремко Н. Музикознавчі праці. Рівне, 2010, ч. 26; Крикун М. Подільське воєводство у XV—XVIII століттях. Статті і матеріали. Львів, 2011, ч. 30 та ін.

На 2011 вид. під названими трьома грифами представлене бл. 90 кн.

Літ.: Publications of the Shevchenko Scientific Society. 1945—1980. N. Y., 1980, с. 15—19; Видання Наукового товариства імені Шевченка. 1945—1980-ті: бібліографічний покажчик / АН УРСР, Археографічна комісія НТШ у Львові та Нью-Йорку. К., 1990, с. 7—12; Видання Наукового товариства ім. Шевченка в Україні. Львів, 1999, с. 5; Каталог видань Наукового товариства ім. Шевченка. 1990—2007 роки. Львів, 2008, с. 32—34.

Тетяна Кульчицька

Інформація про статтю

 Автор:

Тетяна Кульчицька

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БІБЛІОТЕКА УКРАЇНОЗНАВСТВА / Тетяна Кульчицька // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-281

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я