БІДА Костянтин | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІДА Костянтин

БІДА Костянтин (* 24. 09. 1916, м. Львів — † 11. 04. 1979, м. Оттава, Канада) — укр. мовознавець, літературознавець. Д. чл. НТШ Канади (з 1977).

Поч. і серед. освіту здобув у Львові. 1939 закінчив гуманіт. ф-т Львів. ун­ту, 1943 у Віден. ун-ті отримав звання д-ра слов’ян. філології, де у 1943—45 працював наук. співробіт. каф. слов’ян. філології. Продовжував навчання у Бернському ун­ті (Швайцарія, 1946—47). З 1952 — викладач ф-ту слов’янознавства Оттавського ун-ту; з 1953 — громадянин Канади, а в 1957—76 — проф. і перший зав. каф. славістики, яку заснував (нині — каф. сучас. мов та л-р Оттавського ун-ту).

Осн. наук. зацікав.— мовознавство, порівняльне літературознавство та історія укр. л-ри. Широко відома його громадсько-культ. діяльність.

Понад 25 р. славістика Оттавського ун-ту розвивалася під впливом Б. К. і збагачувалася його величезним досві- дом та енциклопед. знаннями. Завдяки наук. та викладацькій діяльності, його організатор. здібностям славістика в Оттавському ун-ті набула статусу солідної навч. програми із різноманітними дисциплінами, якими цікавились студенти з усієї Канади. Б. К. впровадив у курс навчання цього ун­ту нові дисципліни — „Культуру“ та „Історію“, а також створив справжню славіст. школу з курсами укр., рос. та польс. мовами; першим опубл. в Канаді славіст. текстологічні дослідження. З його ініціативи вийшов друком 1­й т. тримовного вид. „Studia Ucrainica“. Першим у Пн. Америці створив та реалізував курс давньої укр. л-ри. Як професор-гість, співпрацював з УКУ в Римі та Українським вільним університетом у Мюнхені, Гарвардським ун-том. Репрезентував Канаду та укр. науку на численних міжнар. наук. з’їздах УВАН, Канад. та Амер. асоціацій компаративного літературознавства та ін. наук. інституцій.

Упоряд. та ред. такі вид.: „Перший Кобзар Шевченка“ (Оттава, 1961), першу франко-укр. антологію сучас. квебекської поезії „Po?sie du Qu?bec contemporain“ (Оттава, 1968), „Slavs in Canada“ (vol. 1—2). Автор понад 80 наук. пр. укр., англ., іспан., нім., рос. та франц. мовами. 1977 на пропозицію Філологічної секції обрано д. чл. НТШ К. Б. К. ініціатор створення Комісії дослідів наукової проблематики при НТШ К, заснованої 04. 01. 1964 (затверджена у трав. 1965) з участю управи НТШ К та кафедри славістики Оттав. ун-ту. 21. 10. 1979 (через півроку після смерти Б. К.) у Торонто відбулась наук. конференція цієї комісії, присвячена пам’яті Б. К., на якій спогадами про вченого ділилися д. чл. НТШ Б. Стебельський та О. Копач (голова комісії), а також Т. Горохович, Я. Пінчук та Б. Голинський. Автор передм. до „Записок НТШ“ (В. Лев. Богдан Лепкий (1976, т. СХСІІІ.

Пр.: Релігійні мотиви в наукових творах Івана Франка. Мюнхен, 1956, № 7; На вершинах ідеї і форми: кілька думок про творчість Шекспіра. Торонто, 1958; Союз гетьмана Мазепи з Карлом ХІІ. Вінніпег, 1958; Lesya Ukrainka: Life and Work. Toronto, 1968; Поезія сучасного Квебеку — Po?sie du Qu?bec contemporain. Montr?al, 1968; Іоаникій Галятовський і його „Ключ разуменія“. Рим, 1974; Вступне слово // Записки НТШ: Філол. секція. [Монографічне дослідження]: Лев В. Богдан Лепкий. 1872—1941. Життя і творчість. Н. Й.; Париж; Сідней; Торонто, 1976, т. СХСІІІ, с. 7—8; Київська „Граматика“ з 1705 року. Рим, 1978.

Літ.: Курдидик А. Книга мистців і діячів української культури — учасників першої зустрічі українських мистців Америки і Канади з громадянством. Торонто, 1954, с. 27; Хроніка НТШ. Торонто; Н.-Й.; Сидней; Париж, 1966, ч. 80, с. 79; Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 105, 112, 116; Марунчак М. Історія українців Канади. Вінніпеґ, 1974, т. 2, 520 с.; Ukrainians in North America: A Bibliographical Directory. Chісаgo, 1975, 424 р.; Бойко Ю. Цінне видання // Сучасність (Мюнхен), 1978, № 2; Боровик М. Століття українського поселення в Канаді (1891—1991). Монреаль, 1991, ХІV + 485 c.; Living record. Essays in memory of Constantine Bida (1916—1979) / Еd. by I. R. Makaryk // University of Ottawa Ukrainian Studies, N 12, XIII + 442 р.; Герасимова Г. П. Біда Костянтин Йосипович // http.//www.history.org.ua

Ольга Кравець

Інформація про статтю

 Автор:

Ольга Кравець

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БІДА Костянтин / Ольга Кравець // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-293

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я