БОГАЧЕВСЬКИЙ Данило | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БОГАЧЕВСЬКИЙ Данило

БОГАЧЕВСЬКИЙ Данило (Bohachevsky Danylo) (* 16. 08. 1890, с. Манаїв Зборів. пов., Галичина (нині — Зборів. р-ну Терноп. обл.) — † 11. 10. 1985 (м. Маклейн, шт. Вірджинія, США) — правознавець, публіцист, освітянин, громад. діяч. Голова Філадельфійського осередку НТШ Америки (1957—67). Батько М. Богачевської-Хом’як.

Серед. освіту здобув у філії Української академічної гімназії у Львові (1908). 1908—12 навч. на юрид. ф-ті Львів. ун-ту. Після закінчення ун-ту служив в австрій. армії (1915—18, лейтенант) та в УГА (1918—21), був комендантом Гуцульського куреня УГА (після смерти рідного брата Олекси), брав участь у боях під Одесою, був заарештований та інтернований польс. армією в с. Тухлі (нині — Львів. обл.). Отримав австрій. й укр. відзнаки за хоробрість.

1921—44 проводив приват. правничу практику в юрид. канцелярії у м. Раві-Руській (нині — Львів. обл.), надаючи правовий захист укр. громадянам перед польс. владою. 1929 здобув ступінь д-ра права. Був головою Укр. окружного к-ту в Раві-Руській під час нім. окупації Галичини. 1930—44 брав акт. участь у діяльності укр. кооп. т-в на цих теренах, був організатором філій т-в „Просвіта“, „Рідна школа“ (1931—39) та „Сільський господар“ (1934—39). У часи нім. окупації очолював громад. к-т допомоги та оборони потерпілих від насилля, був послідовним поборником свободи слова і прихильником поміркованого консерватизму.

1944—45 стажувався у Віден. ун-ті (Австрія). 1945—48 перебував у Німеччині, де проводив осв. й культ. роботу в таборах укр. еміґрантів. 1948 еміґрував у США (м. Філадельфія), де працював адміністратором кредитної спілки „Самопоміч“ (1954—65), брав участь у створенні місц. філії Т-ва укр. купців та промисловців, а також був власником крамниці реліг. і канц. товарів (1952—64).

Чл. укр. комбатантних орг-цій, Укр. орг-ції ветеранів США, Укр. літ. і мист. т­ва, голова від. Укр. катол. т-ва „Обнова“ у Філадельфії (1954—67). Серед наук. зацікав.— соціологія (автор підручника (незавершеного) укр. мовою). Був акт. доповідачем, заохочував молодих укр. науковців до дослідн. роботи, сприяв поширенню істор. пам’яток (відтворення та популяризація гербів І. Виговського та І. Мазепи).

Зі серед. 1950-х рр.— чл. НТШ А, співзасн. і перший голова (1957—67) Філадельфійського осередку НТШ А (створ. 17. 05. 1957 з ініціативи Літературознавчої комісії НТШ). 01. 01.—28. 11. 1964 — заст. чл. управи НТШ А. Був ред. 8—9 т. вид. у серії „Бібліотека українознавства“ НТШ („О. Т. Войнаровський — о. І. Сохоцький: історичні постаті Галичини ХІХ і ХХ ст.“, 1961 і „У століття смерти Т. Шевченка“, 1962), вид. у цьому осередку. Автор наук. статті у „Записках НТШ“ (1963, т. СLХХVІІ), низки брошур у серії „Доповіді („Papers“) НТШ у США“ (1958, 1959, 1980). 15. 12. 1963 виступав із доповіддю „НТШ на еміґрації“ на Наук. конференції до 90-річчя НТШ, 05. 03. 1965 доповідав на засіданні осередку на тему „Поема „Марія“ в світлі Шевченкової релігії“, а 23. 11. 1973 доповідав на цю ж тему на філол. секції Ювілейного наук. конґресу для відзначення 100-ліття НТШ (Нью-Йорк). 30. 11. 1975 в осередку відбувся вечір-зустріч з Б. Д. З 22. 02. 1969 — почес. чл. Філадельфійського осередку НТШ.

Пр.: Нарис суспільних наук (рукоп.). Філадельфія, 1956; Проблеми нашої науки на еміграції. Філадельфія, 1958, 30 с.; Табір полонених у Тухолі // Українська Галицька Армія. У 40-річчя її участи у визвольних змаганнях (мат-ли до історії). Вінніпег, 1958, с. 567—81; Проблеми демократії і еліти (б. м. і б. д.), 19 с.; Ідеологічні основи Листопадових днів. Філадельфія, 1959, 30 с.; Західньо-європейські суспільні кличі в творах Шевченка // У століття смерти Т. Шевченка. Філадельфія, 1962 („Бібліотека українознавства“ НТШ, ч. 9), с. 35—65; Шевченко і Давид Штравс // Записки НТШ. Н.-Й.; Париж; Сидней; Торонто, 1963, т. CLXXVII, с. 153—66; Чи правильний шлях? // Свобода (Джерсі Ситі; Н.-Й.), 1969, 27 берез., р. LXXVI, ч. 57, с. 2, 4; На возі і під возом: спомини галицького адвоката. Торонто, 1976, 141 с.; Владика Константин Богачевський: перший митрополит Української Католицької Церкви в ЗДА. Філадельфія, 1980, 78 c.

Літ.: Хроніка НТШ. Торонто; Н.-Й.; Сидней; Париж, 1963, ч. 79, с. 19; 1966, ч. 80, с. 48, 52; Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 65, 71; Паньківський К. Роки німецької окупації. Н.-Й.; Торонто, 1965, с. 307; Лисяк-Рудницький І. В обороні інтелекту // Сучасність, 1971, ч. 5 (125), с. 121—22; Бюлетень НТШ в ЗСА. [Н.­Й.], 1977, ч. 17, с. 89; „Журавлина“ книга (тернопільська українська західна діаспора): словник імен / За ред. Б. Мельничука. Тернопіль, 1999, ч. 1, с. 47; Весна Х., Мельничук Б. Богачевський Данило Сильвестрович // Тернопільський енциклопедичний словник. Тернопіль, 2004, т. 1, с. 148.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БОГАЧЕВСЬКИЙ Данило / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-350

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я