БОРДУН Меланія | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БОРДУН Меланія

БОРДУН Меланія (Бордунівна М.) (* 17. 07. 1886, с. Хлівчани Сокальського пов., Галичина (нині — Сокальського р­ну Львів. обл.) — † 05. 02. 1968, м. Самбір Львів. обл. Похована у родинному гробівці) — історик церк. життя в Галичині, бібліотекар. Чл. НТШ (з 1913).

Походила із родини священика. Поч. школу закінчувала у с. Викотах Самбір. пов. Львів. воєв., куди батька скерували священиком. 1900—07 навч. у Самбір. г-зії, 1907—12 на філос. ф-ті Львів. ун­ту вивчала історію та географію, 1912 студіювала деякі предмети на істор. ф-ті Віден. ун-ту. З 1912 працювала у Б-ці НМ у Львові; 1914—21 — вчителем історії та географії у Г-зії сестер василіянок у Львові; 1921—39 — вчителем історії, географії та математики і водночас дир. Укр. ін-ту для дівчат у Перемишлі. Чл. т-ва „Руська академічна поміч“ у Львові, жін. кружка Укр. пед. т-ва ім. Ганни Барвінок і т-ва „Учительська громада“.

Б. М.— учасник загальноосв. з’їздів і з’їздів вищої освіти (ІІ з’їзд укр. педагогів-географів у Львові 28—29. 08. 1930, двох з’їздів істориків і музеологів у Перемишлі 1936—37), засідань Історично-філософічної секції НТШ та ін. секцій Т-ва.

На посаді дир. Укр. ін-ту для дівчат у Перемишлі багато зробила для розбудови освіти на зх.укр. землях, зокрема для освіти жіноцтва.

Під час Другої світової війни Б. М. переїхала до Самбора у власний будинок. 1941—44 — дир. ремісничої кравецької школи у Самборі, пізніше — учитель історії у с. Бісковичах Самбір. р-ну Львів. обл.

Осн. зацікав. Б. М.— життя та діяльність укр. духовенства Львів. єпархії ХVІІІ ст., нац. шкільництво, педагогічно-виховна праця у серед. навч. закладах. Б. М.— чл. НТШ з 29. 01. 1913, акт. учасник істор. семінару у Львові, яким керував М. Грушевський і в якому використовувалася методологія всебічного аналізу істор. процесу та джерельної бази. Двічі доповідала на засіданнях семінару. Була єдиною жінкою в істор. школі М. Грушевського. Збереглося листування Б. М. з М. Грушевським, І. Крип’якевичем, І. Свєнціцьким та ін. д. чл. НТШ. Б. М.— автор об’ємного дослідження „З житя українського духовенства Львівської епархії в другій половині ХVІІІ в.“, опубл. у „Записках НТШ“ (1912, т. CIX, СХ), з дод. док-тів (1924, т. CXXXIV—CXXXV). Осн. наз. статті уточнена „На основі візитацій М. Шадурського 1759—1763 рр. Додатки: чотири документи“. У цій же, власне, ще студент. пр. Б. М. аналізувала джерельну фактологічну базу чималого обсягу, докладно розглянула засади соціально-культ. відносин укр. гр.-катол. духовенства XVIII ст. Пр. високо оцінили М. Грушевський та Л. Фінкль, вона стала основою докт. дис. Б. М. У міжвоєнний період Б. М. не займалася наук. працею (за винятком написання кількох науково-популяр. статей), обрала фах педагога. Згодом працювала бібліотекарем НМ у Львові, складала покажчик осіб і місцевостей до мат-лів багатотомних церк. візитацій М. Шадурського.

Пр.: З житя українського духовенства Львівської епархії в другій половині XVIII в. // Записки НТШ. Львів, 1912, т. СХІ, кн. ІІІ, с. 39—90; [продовження]: Матеріяли — документи // Там само, т. СХ, кн. IV, с. 55—100; З життя українського духовенства львівської епархії в другій пол. XVIII в. (На основі візитацій М. Шадурського 1759—1763) // Там само. Праці Історично-фільос. секції. Львів, 1924, т. СХХХІV—CXXXV, с. 137—60.

Арх. дж.: ЛННБ України, від. рукоп., ф. 315 (І. Крип’якевич), спр. 116, 256, 286—87; ЦДІА України у Києві, ф. 1235, оп. 1, спр. 303, арк. 246—47; ЦДІА України у Львові, ф. 200, оп. 1, спр. 1442, арк. 2; ф. 309, оп. 1, спр. 392, арк. 3; ф. 357, оп. 1, спр. 5, арк. 46; ф. 400, оп. 1, спр. 4, арк. 9.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1924, ч. 57, с. 22; Шамрай Г. [Рец. на:] Бордун М. З життя українського духовенства львівської епархії в другій половині XVIII в. (На основі візитацій М. Шадурського 1759—1763) // Записки НТШ. Львів, 1924, т. СХХХІV—CXXXV, с. 137—60 // Україна, 1925, кн. 5 (14), с. 159—60; Пеленський Є. Науково-дослідна робота Національного Музею у Львові // ЛНВ, 1930, т. 103, кн. 7—8, с. 651; Гординський Я. Наукова й літературна праця українських учителів середніх і вищих шкіл у Галичині в ХІХ й ХХ ст. // Двадцятип’ятиліття Товариства „Учительська громада“. Ювілейний науковий збірник. Львів, 1935, с. 82; Винар Л. Галицька доба життя Михайла Грушевського. 1894—1914 // Укр. історик. Н.-Й.; Мюнхен, 1967, т. 1—2 (13—14), с. 5—19; Гаєцька О. С. Вінок на далеку могилу // Пропам’ятна книга гімназії сестер Василіянок у Львові. НТШ. Український архів. Н.-Й.; Париж; Сидней; Торонто, 1980, т. ХХІІ, с. 81—82, 86; Семчишин Б. Просвітителька і вихователька молоді. До 25-річчя від дня смерті // Самбірські вісті, 1993, 13 берез., ч. 29 (37); її ж. Педагог і зразкова вихователька молоді (Портрет із спогадів) // Там само, 1996, 16 лип., ч. 75 (831); Єдлінська У. Меланія Бордун — людина і педагог (1886—1968) // Український інститут для дівчат у Перемишлі. Дрогобич, 1995, с. 37—40; [Редколегія]. Бордун Меланія. Український інститут для дівчат у Перемишлі. 1895—1995. Ювілейна книга пам’яті до 100-річчя заснування. Дрогобич, 1995, с. 60; Свенціцька М. Меланія Бордун — вихователь молоді й історик // Бойки: видання науково-культурологічного товариства „Бойківщина“. Дрогобич, 1995, № 1—3 (19—21), с. 7—72; її ж. Меланія Бордун — історик і вихователь молоді // Нові дні [Торонто], 1995, жовт.—листоп., № 547—48, с. 24—26; Дядюк М. Участь жінок у діяльності Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Хронікально біобібліографічний аспект // З історії Наукового товариства імені Шевченка. Збірник доповідей і повідомлень наукових сесій і конференцій НТШ у Львові. Львів, 1998, с. 111—12, 122—23, 127, 137, 147 та ін.; Скочиляс І. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII—XVIII століть. Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія. Т. 2. Протоколи генеральних візитацій. Львів, 2004, с. ХІХ, LXIV—LXV, 484; Архів Івана Крип’якевича. Інвентарний опис / Упоряд. Я. Федорук. К.; Львів, 2005, с. 54, 133, 144, 147; Маланчук-Рибак О. Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ — першої третини ХХ ст.: типологія та європейський культурно-історичний аспект. Чернівці, 2006, с. 64, 309.

Олег Купчинський

Інформація про статтю

 Автор:

Олег Купчинський

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БОРДУН Меланія / Олег Купчинський // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-387

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я