БОЦЮРКІВ Богдан-Ростислав | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БОЦЮРКІВ Богдан-Ростислав

БОЦЮРКІВ Богдан-Ростислав (* 02. 09. 1925, м. Бучач Терноп. воєв. (нині — райцентр Терноп. обл.) — † 01. 10. 1998, м. Оттава, Канада. Похований в м. Едмонтоні) — історик, політолог, релігієзнавець, громад. діяч. Д. чл. НТШ Канади (з 1968).

Серед. освіту здобував у нар. школі ім. М. Шашкевича та в Академічній гімназії у Львові. Під час Другої світової війни брав участь в укр. національно-визвольному русі, виїхав у Німеччину, де був заарештований і перебував у концтаборі в м. Флосенбурзі. 1940—41 навч. у Франкфурт. ун­ті на ф-ті образотворчого мист­ва й археології. Редагував журн. „Юнак“ (1943—44), „Наш шлях“ (1945), „Незалежна Україна“ (1948).

1947 еміґрував у Канаду, де закінчив Манітобський ун-т (1952 — ступінь бакалавра, 1954 — маґістра політ. наук). Ще навчаючись, став співзасн. Спілки укр. студентів Канади (1953) і першим заст. голови цієї орг-ції. Згодом продовжив навчання в Чиказькому ун-ті (США), де 1961 захистив докт. дис. 1956—69 — доц. Альберт. ун-ту (м. Едмонтон), 1969—92 — проф. Карлтон. ун-ту (м. Оттава), де викладав політ. науки (рад. реліг. політика, історія рад. України, мультикультуралізм та міжетн. взаємини). 1992—98 — засл. проф. у відставці цього вишу. 1984—85 працював ст. наук. дослідником Ін-ту поглиблених рос. досліджень ім. Кеннана у Вашингтоні, а також був проф.-гостем літньої школи Гарвард. ун-ту та Ун-ту Мак-Гіл (м. Монреаль). Чл. редколегії журн. „Голос молоді“, „Harvard Ukrainian Studies“ (1978—98), „Slavic Review“ (1981—83), чл. міжнар. редколегії від-ня „Religion, State and Society“ (1974—98).

Засн. і дир. (1969—72) Ін-ту рад. та сх.європ. досліджень при Карлтон. ун-ті, співзасн. і дир. Канад. ін-ту укр. досліджень при Альберт. ун-ті (КІУС, 1972—82), президент Канад. асоціації славістів, засн. і перший голова Міжуніверситет. к­ту у справах канад. слов’ян (згодом — Канад. асоціація етн. досліджень), чл.-засн. Брюсельського міжнар. к-ту захисту прав людини, голова і чл. Ради міжнар. Сахаровських слухань, дир. Центру свободи совісті Дому свободи (США), радник Держ. департаменту та комісій конґресу (США), чл. дорадчого к-ту з канад. етн. досліджень при Держ. департаменті Канади (1973—79) і радник кількох міністрів із питань багатокультурности уряду цієї країни. Лауреат премії Фундації О. і Т. Антоновичів (1996).

Осн. наук. зацікав.— дослідження проблем релігії в СРСР, взаємозв’язків між церквою і державою, історія УГКЦ, УПЦ. Автор понад 70 наук. пр. з історії церкви в СРСР та Україні, досліджень із прав людини, дисидент. руху. Співробіт. і ред. Енциклопедії українознавства, автор статей про Укр. церкву в енциклопедіях „Ukraine: A Concise Encyclopаedia“ (Toronto, 1971) та Encyclopedia of Ukraine (Toronto, 1984; 1988). Б. Б.-Р. передав свій архів та б-ку Програмі досліджень укр. церков при КІУС.

1968 Б. Б.-Р. обрано д. чл. НТШ К за рекомендацією Історично-філософської секції Т-ва. 05. 11 1967—25. 06. 1969 — голова Едмонтонського осередку НТШ К (Зх. Канади). 27. 05. 1969 доповідав на засіданні осередку на тему „Проблеми дослідів над історією православної Церкви в Україні від 1917 р.“ З поч. 1970-х рр.— чл. Оттавського осередку НТШ К. З берез. 1973 — заст. голови Історично-філос. секції НТШ. У верес. 1990 брав участь у 1­му „круглому столі“ НТШ в Україні „Проблеми дослідження історії України“ (Славське, Львів. обл.).

Пр.: Soviet church policy in the Ukraine, 1919—1939. Chicago, 1961, 1178 p.; Uniate Church in the Soviet Ukraine: a Case Study in Soviet church policy // Canadian Slavonic Papers, 1965, vol. VII, p. 89—113; Lenin and Religion // Lenin: the man, the theorist, the leader: a reappraisal / Eds.: L. B. Schapiro, P. Reddaway. Stanford (CA), 1967, p. 107—35; The orthodox Church and the Soviet regime in Ukraine, 1953—1971 // Canadian Slavonic Papers, 1972, vol. XIV, N 2, p. 191—212; Religion and atheism in the U.S.S.R. and Eastern Europe. Toronto, 1975, 412 p. (у співавт.); Головні тенденції та етапи радянської релігійної політики // Ювілейний збірник УBAH у Канаді. Вінніпег, 1976, с. 139—53; La religione nell’ Europa dell’ Est: atti del convegno. Venezia, 1978, 176 p. (у співавт.); Freedom in the world: political rights and civil liberties. N. Y., 1979, 321 p. (у співавт.); Ukrainian Churches under Soviet rule: two case studies. Cambridge (MA), 1984, 113 p.; Інституційна релігія і національність у Радянському Союзі // Сучасність. Мюнхен, 1985, ч. 7—8, c. 110—33; The Politics of Religion in the Ukraine: The Orthodox Church and the Ukrainian Revolution, 1917—1919. Washington (DC), 1985, 64 p.; Historische Perspektive der sowjetischen Religionspolitik in der Ukraine. Bern; Z?rich, 1986, 43 S.; The suppression of the Ukrainian Greek Catholic Church in Postwar Soviet Union and Poland // Religion and Nationalism in Eastern Europe and the Soviet Union / Ed.: D. J. Dunn. Boulder (CO), 1987, p. 97—104; Знищення Української Православної Церкви в Радянському Союзі у 1929—1936 роках // Сучасність. Мюнхен, 1990, ч. 11, c. 80—91; The rise of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, 1919—1922 // Church, nation and state in Russia and Ukraine / Ed.: E. Hosking. N. Y., 1991, p. 228—49; Проблеми дослідження історії релігії та Церкви в Україні у міжвоєнний період: джерела та їх опрацювання // Український археографічний щорічник. К., 1992, вип. 1, с. 285—94; The Ukrainian Autocephalous Orthodox Church in West Germany, 1945—50 // The refugee experience: Ukrainian displaced persons after World War II / Eds.: W. W. Isajiw, Y. Boshyk, R. Senkus. Edmonton, 1992, p. 158—85; The Ukrainian Greek Catholic Church in the Contemporary USSR // Nationalities Papers, 1992, vol. 20, N 1, p. 17—30; Politics and religion in Ukraine: the Orthodox and the Greek Catholics // The politics of religion in Russia and the new states of Eurasia / Ed.: M. Bourdeaux. Armonk (NY), 1995, p. 131—62; Теоретично-методологічні аспекти порівняльного аналізу стосунків між церквою та державою в Україні // Український часопис прав людини, 1995, № 2, c. 78—87; The Ukrainian Greek Catholic Church and the Soviet State, 1939—1950. Edmonton; Toronto, 1996, 310 p. (перевид. укр. мовою: Львів, 2005, 265 с.)

Літ.: Шипилявий С. Молодь Бучаччини — випускники вищих шкіл в 1945—1972 роках // Бучач і Бучаччина. Історично-мемуарний збірник / Гол. ред. М. Островерха. Н.-Й.; Лондон; Париж; Сидней; Торонто, 1972 („Укр. архів НТШ“, т. XXVII), с. 697—98; Укр. історик (Мюнхен; Н.­Й.), 1974, ч. 1—3, с. 244—45; Бібліографія наукових праць [Б. Боцюркова] // Західньоканадський збірник. Едмонтон, 1975, т. 2, с. 339—42; Ukrainians in North America. A Biographical Directory of Noteworthy Men and Women of Ukrainian Origin in the United States and Canada / Ed. D. M. Shtohryn. Champaign (IL), 1975, p. 24—25; Марунчак М. Біографічний довідник до історії українців Канади. Вінніпег, 1986, с. 81—82; Хроніка НТШ. Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 94, 97, 108, 113, 168; Львів; Н.­Й.; Торонто, 1999, ч. 90, с. 185—86; Sorokowski A. Bohdan R. Bociurkiw (1925—1998) // Укр. історик (Н.-Й.; Торонто; К.; Львів; Мюнхен), 1998, ч. 1—4, с. 250—52; Богдан-Ростислав Боцюрків [некролог] // Вісник НТШ. Львів, 1999, ч. 21; Боцюрків Богдан-Ростислав // Журавлина книга. Тернопільська українська західна діаспора: словник імен. Тернопіль, 1999, ч. 1, с. 67—69; Закрівецький М. М. Боцюрків Богдан-Ростислав // Українська журналістика в іменах / Ред. М. М. Романюк. Львів, 1999, вип. 6, с. 40—41; Кухар Р. Пам’яті Богдана Боцюркова, видатного науковця і давнього приятеля КІУСу // Визвольний шлях. Лондон, 1999, кн. 3, с. 380—81; Weise C. Bociurkiw, Bohdan Rostyslav // Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon / Hrsg. F. W. Bautz. Herzberg, 2001, Bd. XVIII, S. 196—203; Rakowska-Harmstone T. In Memoriam: Bohdan Rostyslav Bociurkiw // Harvard Ukrainian Studies. Boston (MA), 2002—03, vol. XXVI, N 1—4, p. 19—22; Krawchuk A. Church and State in the USSR: A Bio-Bibliography of Bohdan R. Bociurkiw, 1955—2007 // Там само, p. 23—49.

Юрій Ковалів, Олег Купчинський

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів, Олег Купчинський

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БОЦЮРКІВ Богдан-Ростислав / Юрій Ковалів, Олег Купчинський // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-408

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я