ВАТРА | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВАТРА

„ВАТРА“ — укр. студент. т-во, виникло у Львів. ун-ті на поч. 1892, коли „Академічне братство“ зайняло виразно соціаліст. позиції. Діяло до 1896, коли ввійшло до складу новоствор. т-ва „Академічна громада“. За статутом 1892, метою т-ва були організація наук. й товариського життя укр. студентів шляхом створення читальні й б-ки, видання наук. і літ. творів, організація лекцій, наук. гуртків, літ. вечорів, концертів, вистав, наук. мандрівок краєм. „В.“ влаштовувала літературно-мист. вечори, присвячені Т. Шевченкові. Крім того, т-во надавало своїм чл. безвідсоткові позики, допомагало хворим. Першим головою „В.“ був Іван Франчук, чл. виділу — Р. Чайківський, О. Макарушка, К. Кульчицький, Я. Грушкевич, С. Яричевський. Їм допомагали І. Масляк, М. Вашкевич, В. Барвінський, М. Левицький, В. Винар, Т. Лежогубський, Н. Пшеп’юрський, О. Маковей, Б. Лепкий, Т. Бачинський, Є. Барвінський, М. Ластовецький, І. Раковський, В. Левицький, А. Бачинський, М. Кордуба, П. Єндик, С. Шухевич, М. Мочульський, С. Томашівський, Ю. Романчук, О. Терлецький, Ф. Колесса, В. Огоновський, І. Боберський. Згодом головами т-ва були І. Копач, О. Макарушка, Я. Грушкевич, О. Ганінчак. Чл. т­ва І. Копач, О. Макарушка, І. Раковський, Є. Барвінський, Я. Грушкевич, Ф. Колесса, О. Терлецький, С. Томашівський та ін. з 1893 публікували свої статті і рец. в „Записках НТШ“. У цьому вид. були вміщені рец. на праці й твори кер. і чл. „В.“ І. Франчука, І. Копача, М. Кордуби та ін. Василь Лукич у „Зорі“ опубл. огляд діяльности „В.“ і подав звіт про заг. збори Т-ва 1892. У „Зорі“ друк. твори, перекл., статті і рец. чл. „В.“ С. Яричевського, О. Маковея, Б. Лепкого, І. Копача, О. Макарушки та ін.

Т-во користувалося печаткою з написом „Академічне товариство „ВАТРА“ у Львові“. Архів т-ва зберіг. у ЦДІА України у Львові. Він містить 11 спр. за 1891—97, у т. ч. статут, списки засн. і чл., протоколи засідань правління, журн. видачі книжок з б-ки т-ва та ін.

Арх. дж.: ЦДІА України у Львові, ф. 349, оп. 1, спр. 1—11.

Літ.: „Зоря“ 1880—1897. Систематичний покажчик змісту журналу. Львів, 1988, № 49, 52, 94, 171, 176—77, 232, 279—80, 435, 441, 443, 552, 570—72, 731, 774, 779, 921, 1097, 1282; [б. а.] „Ватра“ // Енциклопедія українознавства. Перевид. в Україні. Львів, 1993, т. 1, с. 218; Бібліографія Записок Наукового товариства імені Шевченка. Томи І—ССХL. 1892—2000. Львів, 2003, с. 33, 37—41, 43—56, 58—60.

Іван Сварник

Інформація про статтю

 Автор:

Іван Сварник

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

ВАТРА / Іван Сварник // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-523

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я