ВЕЛИГОРСЬКИЙ Іван | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВЕЛИГОРСЬКИЙ Іван

ВЕЛИГОРСЬКИЙ Іван (* 09. 06. 1889, с. Серафинці Городенків. пов., Галичина (нині — Городенків. р-ну Івано-Франк. обл.) — † 21. 07. 1955, м. Торонто, Канада) — педагог, філолог, громад. діяч. Чл. НТШ в Канаді (з 1949).

Навч. у нар. школах у с. Серафинцях та м-ку Городенці (1896—1902). Пізніше — в Коломий. укр. г­зії (1902—09), в якій отримав атестат зрілости (1910). Брав участь у демонстрації студентів, які боролися за створення укр. ун-ту у Львові, 01. 07. 1910 В. І. заарештовано. Після звільнення вступив на філол. ф-т Віден. ун-ту, де вивчав слов’ян. та нім. мови й л-ру (1912—14) і був чл. укр. студент. т­ва „Січ“. Навчання у Відні перервала Перша світова війна.

На поч. війни В. І. мобілізовано, поранений у боях під Перемишлем, після одужання мобілізовано його на серб., а згодом на італ. фронт, де 02. 06. 1915 був повторно поранений і демобілізований (відзначений низкою нагород за військ. службу). Хорунжий (1917), лейтенант (1918) австрій. армії. 05. 11. 1918 вступив до лав УГА і працював у Повітовій військ. команді в Городенці. У ранзі четаря брав участь у визвольній боротьбі: 24. 05. 1919 під час наступу румун. армії відступив із городенків. військ. залогою через с. Нижнів за р. Дністер, а 11. 07. 1919 біля с. Ниркова та Червонограда потрапив до полону польс. армії і був інтернований у таборі в с. Пикуличі побл. Перемишля.

Після звільнення працював учителем у Чортківській укр. приват. г-зії УПТ „Рідна школа“ (1921—22). Восени 1922 виїхав в Австрію, де відновив перерване навчання на філол. ф-ті Віден. ун-ту і 19. 05. 1923 здобув ступінь д-ра філософії в цьому виші (дис. нім. мовою про зародження укр. л­ри в Галичині в контексті літ. діяльности М. Шашкевича, наук. кер.— д. чл. НТШ В. Яґич). Повернувшись з Австрії 1923, склав пед. іспит у Кракові і вчителював у г-зіях Галичини: в Городенківській укр. г­зії УПТ „Рідна школа“ (1923—26) та в Укр. приват. жін. г-зії „Рідної школи“ у Станіславові (1927—32), яку одночасно очолював, був опікуном місцевого „Пласту“. 1933—41 — дир. Укр. приват. г-зії „Рідної школи“ ім. О. Маковея (1939—41 — серед. загальноосв. школа) у м. Яворові (нині — Львів. обл.), де одночасно заснував і очолював приват. торговельну школу. Чл. Гуртка плекання рідної мови, який створ. у жовт. 1934 при Яворів. г-зії.

У листоп. 1941 переїхав до Львова, працював учителем і перекладачем. 18. 07. 1944 виїхав до Кракова, у січ. 1945 — до Відня, а звідти — до Німеччини, де був учителем укр. г-зій у таборах для „переміще-них осіб“ (Ді-Пі) у Баварії: в м. Фюссені (1946—47) та Міттенвальді (1947—48). 10. 10. 1948 еміґрував у Канаду (м. Торонто), де 1949—55 працював службовцем у Мін-ві освіти пров. Онтаріо.

Осн. наук. зацікав.— педагогіка, укр. та слов’ян. філологія, мово- й літературознавство.

З жовт. 1949 — чл. НТШ К. 1953—55 — секретар управи НТШ К. Доповідав на усіх наук. конференціях НТШ К у Торонто: 1-й (03. 09. 1950) — „Шевченкова освіта“, 2-й (02—03. 09. 1951) — „Слово о полку Ігоревім“, 3­й (31. 08—01. 09. 1952) — „Критичний погляд на існуючі правописні підручники“, 4-й (05—06. 09. 1953) — „Порівняльне особове назовництво“ і 5­й (09—10. 10. 1954) — „Професор Ватрослав Яґіч“. Крім того, тоді ж на пленарній сесії виступив з повідомленням „Походження назви „Канада“ (в Комісії канадознавства). В. І. також був учасником 3-х Шевченків. сесій НТШ К: на 1-й (18. 03. 1951) виступив із доповіддю „Шевченко як політв’язень“, 2-й (30. 03. 1952) — „Повісті Шевченка“ і 3-й (29. 03. 1953) — „Мова Шевченка“, а також на наук. сесії НТШ К, присвяченій І. Франкові (25. 10. 1951): „Життя і праця І. Франка“ та „Проблема поколінь у поемі „Мойсей“). Досліджував творчість д. чл. НТШ В. Яґича.

Пр.: З Городенки під Нижнів // Календар Червоної калини. Львів, 1924, с. 85—87; Танець як виховуючий чинник // Театральне мистецтво. Львів, 1924, ч. 2; [Рец. на:] М. Возняк. Коротка граматика давньої цсл. мови в порівнянні з українського для ужитку в середніх школах. Львів, 1925 // ЛНВ. Львів, 1926, т. LXXXIX, кн. IV, с. 375—82; [Рец. на:] К. Кисілевський. Словничок української мови і головні правописні правила та замітки до відміни. Станиславів, 1927 // Там само, 1927, т. ХСІІІ, кн. V, с. 365—66; Мова й правопис // Життя і знання. Львів, 1929—30, ч. 6, с. 188—89; Чому мова зміняється // Там само, ч. 10—11, с. 308—09; [Рец. на:] Е. Грицак; К. Кисілевський. Українсько-польський і Польсько-український словник з вступними заввагами про обі мови й зразками відмін. І часть. Львів, 1931 // ЛНВ. Львів, 1931, т. СVI, кн. VII—VIII, с. 732—34; Говірка села Серафинець Городенського повіту // Рідна мова. Варшава, 1934, т. 2, ч. 12, с. 525—30; 1935, т. 3, ч. 1, с. 27—30; ч. 2, с. 71—74; Українознавство // Українська школа. Львів, 1934, ч. 19, с. 12—15; Словничок слів с. Серафинець Городенського повіту // Рідна мова. Варшава, 1935, ч. 6, с. 275—78; Назвища в селі Серафинцях Городенського повіту // Там само, с. 363—68, 459—64; Мова творів В. Стефаника // Там само, 1937, т. 5, с. 115—22; Мова в творах М. Черемшини // Там само, 1938, т. 6, с. 57—64, 127—34; Організація військового шпиталю в Городенці // Літопис Червоної калини. Львів, 1938, ч. 4, с. 11—12; Початкова мова дитини (кілька карток з денника п. з. „Душа дитини“) // Рідна мова. Варшава, 1939, т. 7, с. 183—88; Психологічна основа повставання здрібнілих і пестливих слів // Там само, с. 227—32, 255—60; Німецько-українські мовні взаємини // Львівські вісті. Львів, 1943, 17 лют., ч. 34, с. 2; 18 лют., ч. 35, с. 2; 19 лют., ч. 36, с. 2; Dichtung und Arbeit (згадка про Григора Орлика) // Український робітник (Торонто), 1950, ч. 22; Назустріч ювілеєві // Наша мета (Торонто), 1951, ч. 23; Порівняльне особове назвознавство // Збірник матеріялів IV наукової конференції НТШ-Торонто. Торонто, 1953, с. 113—15 (Бюлетень Канадійського відділу НТШ, ч. 4); Професор Ватрослав Яґіч (1838—1923—1953) // Збірник матеріялів V наукової конференції НТШ-Торонто. Торонто, 1954, с. 54—66 (Бюлетень Канадійського відділу НТШ, ч. 5); Слово й назва „Канада“. Вінніпеґ, 1955, 32 с.; Історія гімназії Рідної Школи в Яворові // Яворівщина і Краковеччина. Реґіональний історично-мемуарний збірник / Ред. В. Лев, В. Барагура. Н.-Й.; Париж; Сидней; Toронто, 1984 („Український архів НТШ“, т. XXXVII), с. 407—43.

Літ.: Двадцятьп’ятьліття Товариства „Учительська громада“. Ювілейний науковий збірник. Львів, 1935, с. 72; Бюлетень Канадійського відділу НТШ. Торонто, 1951, ч. 2, с. 16, 20, 22—23; 1952, ч. 3, с. 10, 14, 27—28, 45, 49, 54; Вертипорох Є. Канадійське Наукове товариство ім. Т. Шевченка в 1954 р. // Збірник матеріялів V наукової конференції НТШ-Торонто. Торонто, 1954, с. 187 (Бюлетень Канадійського відділу НТШ, ч. 5); його ж. Д-р Іван Велигорський // Городенщина. Історично-мемуарний збірник / Ред. М. Марунчак. Н.-Й.; Торонто; Вінніпеґ, 1978 („Укр. архів НТШ“, т. XXXIII), с. 603—05; Хроніка НТШ. Париж; Н.-Й.; Торонто; Сидней, 1954, ч. 77, с. 34—37, 55; Рудницький Я. Д-р Іван Велигорський (1889—1955) // Велигорський І. Слово й назва „Канада“. Вінніпеґ, 1955, с. 29—30; Харамбура С. Нарис історії рідношкільної організації в Яворові // Яворівщина і Краковеччина. Реґіональний історично-мемуарний збірник / Ред. В. Лев, В. Барагура. Н.-Й.; Париж; Сидней; Toронто, 1984 („Укр. архів НТШ“, т. XXXVII), с. 394; Марунчак М. Біографічний довідник до історії українців Канади. Вінніпег, 1986, с. 106; Полєк В. Відомі педагоги Прикарпаття: біографічний довідник. Івано-Франківськ, 1997, т. 1, с. 28; Соневицький М. Спогади старого педагога / Упоряд. С. Ярема. Львів, 2001, с. 32, 41 („Мемуарна бібліотека НТШ, ч. 7“); Івано-Франківськ, 2002, с. 223.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

ВЕЛИГОРСЬКИЙ Іван / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-531

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я