ВЕРЕС Роман | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВЕРЕС Роман

ВЕРЕС Роман (Roman Weres) (* 27. 11. 1907, с. Парищі Надвірнян. пов., Галичина (нині — Надвірнян. р­ну Івано-Франк. обл.) — † 11. 01. 1980, м. Чикаґо, США. Похований на цвинтарі св. Андрія у Савт Баунд-Бруку, США) — юрист, бiблiотекар, бібліограф, громад. діяч (музеєзнавець). Д. чл. НТШ Америки (з кін. 1970­х рр.).

1926 здобув серед. освіту у Станіславів. укр. г-зії, 1926—30 вивчав право й економіку на різних ф-тах Львів ун­ту. Після отримання диплома юриста працював пом. адвоката, а згодом вiдкрив приват. юрид. канцелярiю в м-ку Отинії Товмацького пов. (Станіславівщина, нині — смт Отинія Коломий. р-ну Івано-Франк. обл.). 1939—41 учителював у с. Волосові (нині — Надвірнян. р­ну), 1941—43 працював у Вiдділі сусп. опiки Укр. допомогового к-ту.

1944 еміґрував у Німеччину, де викладав в укр. г-зії при таборі для „переміщених осіб“ (Ді-Пі) в м. Ной-Маркті, згодом навч. в Українському вільному університеті (м. Мюнхен). 22. 05. 1947 здобув ступінь д­ра філософії в галузі юриспруденції на ф-ті права і сусп. наук цього вишу (тема дис. „Три французькі конституції: 1791, 1875, 1946 рр.“).

1949 переїхав у США, де навч. у Зх.Мiчиган. ун-тi (м-ко Каламазу, шт. Мічиган), 1956 здобув ступінь маґістра з бібліотекознавства. 1958—59 працював пом. бібліотекаря у Мічиган. публ. б-ці (м-ко Адріан), 1959—60 — бібліотекарем правничої книгозбірні Пн.-Зх. ун-ту (м-ко Еванстон побл. Чикаґо, шт. Іллінойс), 1960—73 — зав. б-ки Пресвітеріанського шпиталю ім. св. Луки в Чикаґо.

Осн. наук. зацікав.— бібліотекознавство, укладання бібліограф. вид., музейна справа. Автор низки бібліограф. покажчиків вид. укр. діаспори у США, статей у журн. „Самостійна Україна“, „Овид“.

Багаторічний президент Укр. нац. музею-архіву в Чикаґо (з 1960 і до кін. життя) та його бібліотекар, чл.-засн. (з 1971) Укр. бiблiограф. довiдкового центру при цьому музеї. Багаторічний чл. (з 1963) Т-ва укр. бiблiотекарiв Америки: голова (1964—70), заст. голови і чл. управи (з 1970), почес. чл. (з 1974); ред. „Бюлетеня Товариства українських бiблiотекарiв Америки“ (з 1965). Чл. Асоціації бібліотекарів мед. установ США, Укр. книжк. центру у США.

З поч. 60-х рр.— чл. НТШ А. Наприкін. 1970-х рр. В. Р. обрали д. чл. НТШ А за рекомендацією Філологічної секції Т-ва. Чл. Чиказького осередку НТШ А. 24. 11. 1973 виступав із доповіддю про бібліот. справу в Україні на Філол. секції Ювілейного наук. конґресу для відзначення 100-ліття НТШ у Нью-Йорку. Опубл. низку книжк. рец. у квартальнику „Українська книга“ (спільному друк. органі Т­ва укр. бiблiотекарiв Америки, Бібліографічної комісії НТШ А і Т-ва укр. книголюбів у США). Автор статті у „Записках НТШ“ (1976, т. СLXXXVІІ). 08. 05. 1982 у Чикаґо відбулася наук. конференція НТШ, присвячена пам’яті В. Р.

Пр.: Урохомити всі сільські неповні і середні школи // Українське слово (Станиславів), 1941, ч. 15, с. 3; Український довідковий центр // Бюлетень Товариства українських бiблiотекарiв Америки. Чикаго, 1965, лип., с. 25—27; Участь українських бібліотекарів Америки в житті української спільноти та пропаганді української справи в англомовному світі // Там само, с. 2—7; Index of the Ukrainian Essays in Collections published outside the Iron Curtain in the years 1963—1978. Chicago, 1967—78, vol. 1—9; Українські бібліотеки та колекції україніки // Українська книга (Філадельфія), 1973, № 3—4, с. 72—73; Від Т[овариства] Українських Бібліотекарів Америки до У[країнського] Б[ібліотечного] Т[овариства] А[мерики] // Там само, 1974, № 3, с. 74—81 (у співавт); № 4, с. 111—14; 1975, № 1—2, с. 7—10 (у співавт.); Ukraine: Selected References in the English Language. Chicago, 1974, 312 p.; Бібліотечна справа в Україні // Записки НТШ. Праці Філол. секції. Н.­Й.; Париж; Сидней; Торонто, 1976, т. CLXXXVII, с. 250—57; Directory of Ukrainian publishing houses, periodicals, bookstores, libraries, and library collections of Ukrainica in diaspora. Chicago, 1976, 56 p.; Україніка діяспоріяна за роки 1973, 1974, 1975: бібліографія. Чікаго, 1977, 63 с.; Український бібліографічний центр // Українська книга (Філадельфія), 1979, № 3, с. 76—78; Справа польсько-української границі в дипльоматичному листуванні та англомовній пресі 1939—1945 рр. // Науковий збірник Українського Вільного Університету на пошану В. Орелецького (1895—1976) / Ред. З. Соколюк, В. Дідович. Мюнхен, 1982, т. 9, с. 49—73.

Літ.: Хроніка НТШ. Торонто; Н.-Й.; Сидней; Париж, 1963, ч. 79, с. 35; Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 73; Ювілейний науковий конґрес для відзначення століття НТШ (програма конґресу і абстракти доповідей). Н.-Й.; Париж; Сидней; Торонто, 1973, с. 17, 72; Ukrainians in North America / Ed. D. M. Shtohryn. Champaign (IL), 1975, p. 357; Бойко М. Культурна праця волинян у Північній Америці. Торонто, 1978, с. 117, 120, 162; Реґенсбурґ: статті, спогади, документи (до історії української еміграції в Німеччині після Другої світової війни) / За ред. О. Кушніра. Н.-Й.; Париж; Сидней; Торонто, 1985 („Укр. архів НТШ“, т. XL), с. 340; Станиславівська українська гімназія: документи, розвідки, спогади / Ред. Н. Маковей, З. Береговський. Івано-Франківськ, 2005, с. 156; Universitas Libera Ucrainensis: 1921—2011 / Упоряд. У. Пацке, М. Шафовал, Р. Яремко. Мюнхен, 2011, с. 428.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

ВЕРЕС Роман / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-552

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я