ВЕРТИПОРОХ Євген | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВЕРТИПОРОХ Євген

ВЕРТИПОРОХ Євген (* 17. 04. 1898, с. Ляшки-Королівські Перемишлян. пов., Галичина (нині — с. Заставне Золочів. р­ну Львів. обл.) — † 12. 01. 1973, м. Торонто, Канада) — хемік, фармацевт, громадсько-культ. діяч. Д. чл. НТШ (з 1934), голова НТШ Канади (з 1949), почес. чл. НТШ (з 1973).

Н. в учительській родині. Поч. та серед. освіту здобув у Львові — закінчив Академічну гімназію у Львові (1916). 1918—20 у складі УГА брав участь у національно-визвольних змаганнях. 1922—26 навч. у Вищій тех. школі у Ґданську (Польща), де упродовж 1926—34 працював асистентом каф. органічної хемії і органічної технології цього ж навч. закладу (з 1929 — д-р хемії та інженерії). 1935—41 — кер. наук. лабораторії Хеміко-фармацевт. фабрики „Маґістер А. Кляве“ у Варшаві, 1941—42 — кер. виробничого відділу Хемічно-фармацевт. фабрики Е. Матуля і А. Мардаля у Кракові. 1942—44 В. Є.— кер. каф. заг. хемії, викладач фармацевт. хемії і декан фармацевт. відділу Львів. медично-природн. фахових курсів. 1946—48 — проф. заг. і фармацевт. хемії, водночас декан фармацевт. ф-ту УТГІ в Мюнхені. У жовт. 1948 переїхав у Канаду, де спочатку працював „хеміком-дослідником“ в одній із фармацевт. фірм у Торонто, а згодом асистентом у мед. лабораторії Торонтського ун­ту. З 1956 — проф. хемії Технол. ін-ту цього ж ун-ту. 1965—67 — звич. проф. хемії Українського вільного університету в Мюнхені.

В. Є. був також акт. громадсько-культ. діячем. Ще перебуваючи у Данціґу (Ґданську) — акт. учасник студент. орг-ції „Основа“, голова т-ва студентів хеміків „Смолоскип“, чл. корпорації вояків і старшин УГА „Залізна острога“. Потрапивши в Канаду, розгорнув громад. роботу — брав участь у створенні Канадського НТШ (1949 його очолив). 1963 обраний генеральним секретарем Головної (світової) ради НТШ, 18. 04. 1970 — її президентом. Окрім того, як голова очолює Укр. тех. т-во Канади.

Осн. зацікав. В. Є.— хемія, фармацевтика. Він — автор численних наук. праць укр., нім., англ. й польс. мовами з різних ділянок хемічної та фармацевт. технологій, також із питань суспільно-культурологічної проблематики. На окр. увагу заслуговують праці В. Є. про „синтез Фріделя Крафта, провідність електричного струму хлоридів метанів в органічних розчинниках, про гормони та вітаміни й ін.“ Запропонував і впровадив на львів. фірмі „Лаокоон“ ориґ. технологію виробництва інсуліну, яку започ. ще у Варшаві, організував окр. інсуліновий відділ. Численні науково-популярні статті опубл. в укр. пресі: „Авангард“ (Мюнхен), „Америка“ (Філадельфія), „Батьківщина“ (Львів), „Вільне слово“ (Зальцведель), „Гомін України“ (Торонто), „Наша мета“ (Торонто), „Наш клич“ (Буенос-Айрес), „Світло“ (Торонто), „Свобода“ (Джерсі-Сіті) та ін.

В. Є. був здібним організатором у різних сферах діяльности (організації навч. процесу на Львів. медично-природн. фахових курсах під час гітлерівської окупації (1941 — поч. 1944), роботи УТГІ в Мюнхені, врешті, у вид. діяльності крайового НТШ у Канаді та ін. орг-ціях і т-вах).

03. 01. 1934 на пропозицію Математично-природописно-лікарської секції НТШ В. Є. обрано д. чл. Т-ва. Писав статті до „Збірника Математично-природописно-лікарської секції НТШ“ у Львові (1928, 1934, 1938). В. Є.— фундатор НТШ у Канаді, голова спочатку Відділу НТШ (01. 10. 1949), а з 1956 — автономного НТШ у Канаді. Очолював Т-во до 1973. Чл. Хемічно-геологічної комісії при МПЛС НТШ А (з кін. груд. 1954): доповідав на її засіданнях у межах 2-ї („Хемічні сполуки, що є електричними провідниками, в органічному синтезі“, 25. 12. 1954), 3-ї („Проблеми хемії та досліджень у фармацевтичній промисловості“, 28. 04. 1956) та 7-ї („1. Хлорування похідних толуену; 2. Провідність пентахлориду антимонію у безводних розчинах“, 10. 09. 1961) наук. конференцій МПЛС НТШ А (всі — Нью-Йорк). Автор 2-х наук. праць у „Матеріалах“ („Proceedings“) МПЛС НТШ у США (1953, 1954). Із квіт. 1970 — чл. Хемічно-біологічно-медичної секції НТШ А (реорганізованої з МПЛС). Редактор ч. 79 і 80 „Хроніки НТШ“ (1963, 1966). 10. 03. 1963 обраний генеральним секретарем Гол. ради НТШ (1963—69), 18. 04. 1970 — її президентом (1970—73). 05. 09. 1973 В. Є. рішенням Гол. управи НТШ К було надано звання почес. чл. НТШ (посмертно).

Книжк. збірка Вертипорохів-Іванусівих із Канади нині зберіг. у фонді Львів. обл. універсальної наук. б-ки (відділ л-ри з нац. і духовного відродження).

Пр.: Die Einwirkung von Aluminiumchlorid auf Benzotrichlorid // Justus Liebigs Annalen der Chemie, 1930, Bd. 481, N 1, S. 30—42 (у співавт.); Die Leitfaehigkeit von Aluminiumchlorid in nicht waesserigen Loesungen // Zeitschrift f?r physikalische Chemie, 1932, Bd. 162, S. 398—414 (у співавт.); Die Leitf?higkeit vom Titan-, Zinn- und Silicium- tetrachlorid in nicht-w?sserigen L?sungen // Там само, 1933, Bd. 168, S. 1—30 (у співавт.); Про реакції алюміній хлориду // ЗМПЛС НТШ. Львів, 1934, т. ХХХ, с. 39—45; O hormonach p?ciowych // Therapia Nowa. Warszawa, 1935, N 10, s. 1—21; Про вітаміни // Лікарський вісник. Львів, 1937, т. XV, с. 179—88; Aparatura do frakcionowanej destylacji // Acta poloniae pharmaceutica. Warszawa, 1938, N 5, s. 1—4; Металі як каталізатори в органічних хемічних реакціях // ЗМПЛС НТШ. Львів, 1938, т. ХХХІІ, с. 46—54; Історія повстання Канадійського відділу НТШ // Бюлетень Канадійського НТШ. Торонто, 1950, ч. 1, с. 2—3; Поліпшення індустріяльної методи продукції інзуліни // Науковий бюлетень Українського технічно-господарського інституту. Augsburg, 1951, ч. 20—21, с. 46—56; 80­ліття НТШ // Бюлетень Канадійського НТШ (Збірник матеріялів 4-ї Наукової конференції НТШ). Торонто, 1953, ч. 4, с. 19—32; Improvement of industrial method of insulin production // Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine. N. Y., 1953, vol. I (XXIX), p. 15—18; Leitende Komplexe bei organisch-chemischen Reaktionen // Там само, 1954, vol. II (XXX), p. 45—50; 5-ліття Канадійського НТШ // Бюлетень Канадійського НТШ (Збірник матеріялів 5-ї Наукової конференції НТШ). Торонто, 1954, ч. 5, с. 7—19; Фармація УТГІ в Мюнхені // Там само, с. 87—105; Інзулін // Вісті українських інженерів. Н.-Й., 1958, ч. ІХ, с. 53—64; Фармацевтичний факультет Українського технічно-господарського інституту 1932—1952 // Український технічно-господарський інститут. Н.-Й., 1962, с. 138—50; Хлорування похідних толюолю і хемічно зв’язаних сполук з бензоатною кислотою // Наукові записки Українського технічно-господарського інституту. Мюнхен, 1962, т. ІІІ (IX), с. 84—92; 10­річчя праці Канадійського НТШ // Бюлетень Канадійського НТШ (Збірник матеріялів 6-ї Наукової конференції НТШ). Торонто, 1962, ч. 6, с. 7—27; Наука і політика (Збірник наукової конференції в обороні української культури і народу) // Там само, 1966, ч. 7, с. 5—12; Автобіографія // Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха. Торонто, 1972, с. 11—35; Шляхами творчої праці // Там само, с. 36—38; Інсуліна, її будова та діяння // Лікарський вісник. Grosse Pointe (MI), 1973, ч. 1—2, с. 3—13.

Арх. дж.: National Archives of Canada. Eugene (Evhen). Wertyporoch Вертипорох Юджин (Євген). 17.85 м. текстових документів. 1945—1973. Шифр R 105 10-0-5-E (Canadian Archival Information Network). Web: www.archivescanada.ca.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1935, ч. 72, с. 93; Париж; Н.-Й.; Торонто; Сідней, 1954, ч. 77, с. 32; 1963, ч. 79, с. 5, 61, 65; 1966, ч. 80, с. 7, 11, 34, 76, 81, 86; Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 89, 92, 95, 97, 99—100, 102—04; Andrushkiw J. W. Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine for the years 1953—1963 // Procеedings of the Shevchenko Scientific Society. Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine. N. Y., 1962—64, vol. VI (XXXIV), p. 13—15; Іванис В. Канадське Наукове товариство ім. Шевченка та його керівник // Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха — президента Головної Ради НТШ і голови Канадського НТШ з нагоди 70-річчя його життя (Канадське Наукове товариство ім. Шевченка, т. ХІІ). Торонто, 1972, с. 7—10; [б. а.] Проф. Євген Вертипорох — президент Головної Ради НТШ і голова НТШ Канади — помер у Торонті // Свобода (Нью-Джерсі), 1973, 16 січ., ч. 9, с. 1; Бл. п. проф. д-р Євген Вертипорох // Лікарський вісник. Grosse Pointe (MI), 1973, ч. 1—2, с. 80—81; Albert Z. Lwowski Wydzia? lekarski w czasie okupacji hitlerowskej 1941—1944. Wroc?aw, 1975, 120 s.; Ukrainians in North America / Ed.: D. M. Shtohryn. Champaign (IL), 1975, p. 397; Ювілейний збірник наукових праць в 100-річчя НТШ і в 25-річчя НТШ у Канаді. Торонто, 1977, с. 63; Пундій П. Українські лікарі. Кн. 2. Львів; Чикаґо, 1996, с. 339—40; Ганіткевич Я. В. Історія української медицини в датах і іменах. Львів, 2004, с. 261; Зіменковський Б. С., Калинюк Т. Г., Лесик Р. Б. та ін. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 1853—2009. Львів, 2009, с. 72, 387; Імена, увічнені бібліотекою: Каталог книг з приватної колекції Вертипорохів-Іванусівих з Канади. Львів, 2009, 70 с.; Різничок С. Історія заснування та діяльність фармацевтичного факультету Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені (1947—1952) як наступника фармацевтичного факультету медико-природничих фахових курсів у Львові (1941—1944) // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів, 2010, вип. 26, с. 236—44; її ж. Євген Вертипорох як організатор фармацевтичної освіти у Львові у 40-х роках ХХ ст. // Там само, 2011, вип. 27, с. 208—15; Universitas Libera Ucrainensis: 1921—2011 / Упоряд. У. Пацке, М. Шафовал, Р. Яремко. Мюнхен, 2011, с. 268; Бібліографія Збірника Математично-природописно-лікарської секції Наукового товариства ім. Шевченка / Укл. В. Майхер, ред. О. Купчинський. Львів, 2013, т. І—ХХХІІ (1897—1938), с. 81, 83.

Олег Купчинський

Інформація про статтю

 Автор:

Олег Купчинський

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

ВЕРТИПОРОХ Євген / Олег Купчинський // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-556

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я