АБРАМСОН Генрі | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АБРАМСОН Генрі

АБРАМСОН Генрі (Abramson Henry) (* 25. 06. 1963, м. Ірокез Фолз, пров. Онтаріо, Канада) — історик, славіст, юдаїст. Д. чл. НТШ (з 2006). Серед. освіту здобув 1981 у школі м. Ньютонбрука (пров. Онтаріо). Навч. у Торонт. та Київ. держ. ун­тах. 1989—92 — асистент каф. історії Торонт. ун­ту; 1992—93 — стипендіат каф. історії цього закладу в галузі наук. юдаїстики. 1993—94 — співробіт. Центру досліджень і документації євреїв Сх. Європи у Єврей. ун-ті в Єрусалимі. 1995—96 — асистент каф. досліджень історії сх.європ. євреїв у Корнельському ун-ті (м. Нью-Йорк, США). 1996—2002 — асистент каф. історії, юдаїстики і дослідження голокосту Флорид. Атлант. ун-ту (США). 2003 — співробіт. Центру гебраїстики та юдаїстики Оксфорд. ун-ту. 2002—06 — доц. каф. історії та юдаїстики Флорид. Атлант. ун­ту; з 2006 — декан із навч. і студент. питань Коледжу Туро (пд. філіал) у м. Маямі-Біч (Флорида).

А. Г.— стипендіат Міжнар. асоціації україністів (1990), О. і Й. Непораних для дослідження в Україні (Канад. фундація українознавства, 1992), Амер. центру досліджень голокосту (2000, 2001) і Є. та Д. Шклярів у галузі українознавства (Ін-т україніки Гарвард. ун-ту, 2002). Отримав відзнаку Е. Л. Факенгайма за єврей. наук. думку (Торонто, 1984). Він також здобувач нагороди Р. Ісермана за дослідження міжнар. і міжнац. стосунків (Торонт. ун-т, 1988), Г. В. Грайфа в галузі єврей. історії (1989), ґрантів Центру рос. та сх.європ. досліджень Торонт. ун-ту (1991, 1992), Канад. ін-ту українознавства Альберт. ун­ту (Едмонтон, 1991), Осв. фундації П. Яцика (Торонто, 1992), Флорид. Атлант. ун-ту (2000) і Нац. гуманіт. фонду США (2003, 2004).

1995 здобув ступінь д-ра філософії, захистив у Торонт. ун-ті дис. на тему „Євреї та українці у революційні часи: автономія, державність і громадянська війна 1917—1920“. Осн. наук. зацікав.: міждисциплінарні українозн. дослідження, українсько-єврей. істор. зв’язки (листування митр. А. Шептицького з євреями), українсько-єврей. взаємозв’язки (1917—18 та після здобуття незалежности), наук. аспекти юдаїстики в міжнар. контексті. З поч. 1990-х рр. А. Г. співпрацює з науково-дослід. центрами україніки за кордоном, зокрема Ін-том українознавства Гарвард. ун-ту, а згодом — із НТШ у Канаді. 30. 03. 2006 А. Г. обраний д. чл. НТШ Канади (на пропозицію Історично-філософічної секції).

15. 04. 2010 виступав із доповіддю „Це також минеться: нормалізація ідеологічних засад міжнаціональних українсько-єврейських стосунків у ХХІ ст.“ („Gam zeh ya’avor: normalizing national narratives between Ukrainians and Jews in the 21st century“) на секц. засіданні „Українці та євреї — національне відродження та національні ідеї“ міжнар. конференції Асоціації з досліджень національностей, співзасн. якої — НТШ у США.

Пр.: Historiography on the Jews and the Ukrainіаn revolution // Journal of Ukrainian Studies, 1990, vol. 15, N 2, p. 33—46; Jewish representation in the independent Ukrainіаn governments of 1917—1920 // Slavic Review, 1991, vol. 50, N 3, p. 542—50; Metropolitan Sheptyts’kyi’s Hebrew correspondence, 1903 // Harvard Ukrainian Studies, 1991, vol. 15, N 1/2, p. 172—76; The scattering of Amalek: a model for understanding the Ukrainian-Jewish conflict // East European Jewish Affairs, 1994, vol. 24, N 1, p. 39—47; Foreword to the Turei Zahav of Rabbi David ben Shmuel Ha-Levi (Volodymyr, 1586 — L’viv, 1667) // Ukraine: developing a democratic polity. Еssays in honour of P. J. Potichnyj / Ed. S. Szlek Miller. Edmonton, 1996, p. 97—108; Life imitates art imitates life: the Famine, the Holocaust, and Australia’s Darville Demidenko affair // The Ukrainian Quarterly, 1997, vol. 50, N 4, p. 353—65; A prayer for the government: Jews and Ukrainians in revolutionary times, 1917—1920. Cambridge (MA), 1999; The Esh Kodesh of Rabbi Kalonimus Kalmish Shapiro: an unique treatise on communal trauma among Hasidim in the Holocaust // Transcultural Psychiatry, 2000, vol. 37, N 3, p. 321—35; Just different: the last Jewish family of Ansonville, Ontario // Canadian Jewish Studies, 2001, vol. 9, p. 155—69; Studying the Talmud: 400 Repetitions and the Divine voice // Thought & Action, 2001, vol. 27, N 1, p. 9—18; Metaphysical nationality in the Warsaw Ghetto: Poles and other Non-Jews in the wartime writings of Rabbi Kalonimus Kalmish Shapiro // Contested memories: Poles and Jews during the Holocaust and its aftermath / Ed. J. Zimmerman. New Brunswick (NJ), 2003, p. 158—69; Shoul-dering the burdens of history: aspects of the Ukrainian-Jewish encounter since independence // Society in transition: social change in Ukraine in Western perspectives / Ed. W. Isajiw. Toronto, 2003, p. 203—12; Deciphering the ancestral paradigm: a Hasidic court in the Warsaw ghetto // Ghettos 1939—1945: new research and perspectives on definition, daily life and survival / Ed. P. A. Shapiro. Washington, 2005, p. 129—46; Reading the Talmud: developing independence in Gemara study. Jerusalem, 2006; Two Jews, three opinions: politics in the Shtetl at the turn of the 20th century // The Shtetl: new evaluations / Ed. S. Katz. N. Y., 2007, p. 85—101.

Літ.: Осташ І. Школа українознавства // Україна. Наука і культура. К., 1991, вип. 25, с. 178—80; [б. а.] Scholar researches history of Jews in Ukraine // The Ukrainian Weekly, 1992, 27. 09, vol. 60, N 39, p. 12; [б. а.] Columbia University conference focuses on Russian-Ukrainian encounter // Tам само, 1995, 29. 01, vol. 63, N 5, p. 6; Kuropas M. Symon Petliura: Pogromchik or Philosemite? // Tам само, 1999, 12. 12, vol. 67, N 50, p. 7; Хроніка НТШ. Львів; Н.-Й.; Торонто, 2001, ч. 92, с. 194; 2004, ч. 95, с. 254; Shevchuk Y. News from Harvard: fellows, research, seminars, conferences // The Ukrainian Weekly, 2002, 20. 10, vоl. 70, N 42, p. 10; Гунчак Т. Мої спогади — стежки життя. К., 2005, с. 45; Touro College (Bulletin 2008—2010). N. Y., 2009, p. 186.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АБРАМСОН Генрі / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-8

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я