БОЦЯН Йосип | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БОЦЯН Йосип

БОЦЯН Йосип (Осип) (* 10. 03. 1879, м. Буськ, Галичина — † 21. 11. 1926, м. Львів) — церк. та громад. діяч, історик церкви, ред., публіцист. Чл. НТШ (з 1914).

Н. у родині ремісника. 1889—97 навч. у Золочів. г-зії. 1897 вступив на богослов. ф-т Львів. ун-ту. Цікавився українікою та історією Берестейської унії. У зв’язку з студентськими заворушеннями 1902 переїхав до Відня, де того ж року закінчив студії. А. Шептицький виділив йому стипендію на навчання у Теолог. колегіумі в Інсбруці (1902—05). 21. 08. 1904 Б. Й. висвячений на свящ. Студіював нім., польс., рос., білорус., чес., хорв., лат., франц., італ. мови. 1905 призначений куратором (префектом) Львів. духов. семінарії. Був відп. ред. часоп. „Католицький Схід“. В Ун-ті Інсбрука захистив дис. на звання д­ра богослов’я (1909). Після повернення в Галичину обійняв парафію у Великому Любені та водночас виконував обов’язки дир. Національного музею у Львові. 01. 10. 1910 А. Шептицький призначив Б. Й. на посаду ректора Львів. духов. семінарії, яку обіймав до 1917. Під час Першої світової війни ув’язнений царською владою і висланий до Сибіру. 23. 09. 1914 митр. А. Шептицький таємно висвятив його на єп. Луцького у Києві. Повернувся до Львова, був знову заарештований та висланий до Сибіру. Однак після повернення зі заслання (1917) Б. Й. не вдалося потрапити на каф. у Луцьку через утиски польс. влади і недопущення його на Волинь. Б. Й. був змушений оселитися у Львові, де, крім виконання церк. обов’язків, займався громадсько-культ. діяльністю, якій приділяв значну увагу ще з часів праці у Духовній семінарії: у 1906—10 — секретар „Народної лічниці“, у 1910—21 — голова ради т­ва „Народна лічниця“; 1907 — один із чл.-засн. Т-ва ім. св. Рафаїла, яке опікувалось еміґрантами-українцями, допомагало знаходити роботу на чужині. Видавав брошури та інформ. „летючки“ для еміґрантів, а також кн. А. Шептицького „Пам’ятка для руських робітників в Англії, Арґентині, Бразилії, Данії, Канаді, Німеччині, Злучених Державах, Франції, Швейцарії і Швеції“ (1914). 1918 брав участь в організації Митрополичого рятівного к­ту у Львові, був головою окр. виконавчого к-ту, який закуповував продукти та одяг для постраждалих у війні, виділяв кошти на харчування дітей у Львові, надавав допомогу особам, які поверталися в Галичину. Чл. церк. т-в: Т­ва св. Апостола Павла (заст. голови від 1908), чл.-засн. Т-в св. Андрія, св. Петра (з 1925 — голова), Богословського наукового товариства (голова практично-наук. секції); чл. Т-ва катехитів у Львові. Був головою наглядової ради кооперативи „Достава“. 1925 став львів. єпископом-помічником (суфраганом).

Осн. зацікав. Б. Й.— церк. на громад. діяльність; україніка, історія унії, публіцистика.

Наук. доробок Б. Й. присвячений здебільшого історії церкви та літургіці. Від 1906 друкував різноманітні бібліограф. огляди та рец. у „Ниві“ і „Богословії“, присвячені біблійному богослов’ю, літургійним творам, канон. праву, катехизису, моральним і соціальним питанням, а також замітки на теми музейництва, церк. мист-ва, поезії, археології. Б. Й.— автор перекл. „Великодна Євангелія“ св. Єв. Йоана. Гл. 1. стих 1—17“ (1919) і „Наслідування Христа“ Томи Кемпійського (1921).

Пр.: Із спорів про акафіст // Нива, 1907, т. 4, ч. 20, с. 624—28; ч. 24, с. 749, 754; Бібліографія: Соціальне образованє // Там само, 1908, т. 5, ч. 4, с. 121—23; Автор акафіста — св. Роман Сладкоспівець. [Рец. на:] Krypiakіewicz P. F. De hymni Akathisti auctore (Byzantinische Zeitschrift, 1909, Bd. ХVІІІ) // Там само, 1909, т. 6, ч. 23, с. 801—04; Воскресенє Слова // Там само, 1910, ч. 9, с. 257—60; Літургійні публікації Є. К. В. Принца Максиміліана Сакського // Там само, т. 7, ч. 4, с. 117—20; ч. 5, с. 146—49; Монахівська катехитична методика // Катехитичний місячник — додаток до „Ниви“, 1911, т. 1, ч. 2, с. 9—10; ч. 3, с. 17—20; ч. 5, с. 33—35; ч. 6, с. 41—43; Пам’яти Маркіяна Руслана Шашкевича // Нива, 1911, т. 8, ч. 21, с. 644—55; Проблєма з’єдинення сил руського клира // Там само, ч. 1, с. 9—16; Митрополит Потій, апостол Унії // Там само, 1913, т. 10, ч. 24, с. 698—705; Перед ювілеєм св. священомученика Йосафата // Там само, 1922, т. 17, ч. 11/12, с. 385—92; 1923, т. 18, ч. 1, с. 2—11; ч. 4, с. 121—30; ч. 6/7, с. 222—40; ч. 8/9, с. 310—20; ч. 10, с. 345—54; Великий ювілей 1622—1923 св. Йосафата // Там само, 1923, ч. 11, с. 385—94; Віднайдення і розпізнання мощей св. Йосафата: 1915—1917 // Богословія, 1923, т. 1, ч. 3—4, с. 284—318 [Передрук: Праці Богослов. наук. т­ва. Львів, 1925, т. 1, с. 51—85; Богословія (Рим), 1967, т. 31, с. 284—318]; Про літургічно-історичні досліди: [Рец. на:] Mohlberg P. K. Ziele und Aufgaben der liturgiegeschichtlichen Forschung, Aschendorff, 1919 // Там само, ч. 1, с. 67—75; Великий ювілей: Слідами минулих віків // Нива, 1924, т. 19, ч. 1, с. 2—13; Про духовні вправи // Богословія, 1924, т. 2, ч. 2—3, с. 217—29; [Рец. на:] Hofmann G. Der hl. Josaphat, Erzbischof von Polozk und Blutzeugen. Orientalia Christiana. Roma, 1923, vol. 1, p. 297—320 // Там само, ч. 1, с. 58—61; Крехівський апостол. Український переклад цілого Апостола й Апокалипси з ХVІ в. // Стара Україна, 1925, ч. 6, с. 109—11; Пастирські листи Митрополита Андрея: (Літературний огляд) // Богословія, 1926, т. 4, ч. 1—2, с. 94—149; Ісидор Дольницький: духовний отець, літургіст і піснетворець. Вид. 2-ге. Львів, 1933, 135 с.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1914, ч. 57, с. 23; Скр[утень] Й. [Рец. на:] Боцян Й. Віднайдення і розпізнання мощей св. Йосафата: 1915—1917 (Богословія, 1923, ч. 3—4, с. 284—318) // Записки ЧСВВ, 1924, т. 1, ч. 1, с. 157— 59; [б. а. Некролог] // Діло (Львів), 1926, ч. 260 (23 листоп.), с. 1; [б. а. Некролог] // Нива, 1926, т. 21, ч. 11/12, с. 369—72; Малицька К. Із днів неволі: Жмуток споминів про пок. єпископа о. др. Йосифа Боцяна // Діло (Львів), 1926, ч. 276 (12 груд.), с. 2; ч. 277 (14 груд.), с. 2; Німчук І. Памяти єпископа громадянина. З приводу смерти єп. д-ра Боцяна // Там само, ч. 268 (2 груд.), с. 2; Шептицький Андрей. Промова над домовиною бл. П. єп. Йосифа // Нива, 1926, т. 21, ч. 11/12, c. 372—76; [б. а. Некролог] // Богословія, 1927, т. 5, ч. 1, с. 1; Горникевич М. О[тець]. Д-р. Йосиф Боцян — в’язень царської Росії // Там само, ч. 2/3, с. 83—108; Дзерович Ю. Огляд письменської діяльности єп. Йосифа Боцяна // Там само, с. 121—36; Куницький Л. О[тець] Д­р. Й. Боцян як ректор Духовної Семінарії // Там само, с. 78—82; його ж. Преосвящ. Йосиф Боцян: Єпископ Луцький, Львівський суфраган (21. 11. 1926) // Проповіди додаток до „Ниви“, 1927, т. 22, ч. 1, с. 12—16; Матвієнко В. Єпископ Й. Боцян на холмській і волинській Україні в 1917 році // Там само, ч. 109—20; Рудович І. Єп. Йосиф Боцян як громадський діяч // Там само, с. 137—42; його ж. Погляд на історію Луцької єпархії // Там само, с. 142—50; Свєнціцький І. Участь Еп-па Йосифа Д-ра Боцяна в працях Національного музею // Там само, с. 179—81; Сліпий Й. Іменування єп. Йосифа Боцяна єпископом-помічником Львівської архієпархії // Там само, с. 181; його ж. Кілька дат з першої половини життя луцького єпископа Йосифа Боцяна // Там само, с. 65—67; Бурнадз Л. [Рец. на:] Боцян Й. Ісидор Дольницький: духовний отець, літургіст і піснетворець. Вид. 2-ге, Львів, 1933 // Добрий Пастир, 1933, т. 3, ч. 4, с. 302; Савчин І. П. Буськ у вирі століть. Історичний нарис. Львів, 1996, 161 с.; Глистюк Я. Від Бохенського до Боцяна: ректори Генеральної греко-католицької духовної семінарії у Львові (1848—1914) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 38. Львів, 2003, с. 162—64; Петрушко В. Боцян Иосиф, униатский епископ Луцкий // Православная энциклопедия. М., 2003, т. 6, с. 116—17; Костик Ю., Яцишин В. Боцян Йосиф // Українська журналістика в іменах. Львів, 2007, вип. 14, с. 44—47.

Іван Паславський, Вікторія Яцишин

Інформація про статтю

 Автор:

Іван Паславський, Вікторія Яцишин

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БОЦЯН Йосип / Іван Паславський, Вікторія Яцишин // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-409

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я