ВАСИЛІВ Зенон-Віктор | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВАСИЛІВ Зенон-Віктор

ВАСИЛІВ Зенон-Віктор (* 10. 05. 1956, м. Джонсон Сіті, шт. Нью-Йорк, США) — історик, славіст, соціолог. Д. чл. НТШ Америки (з 2011).

Серед. освіту здобув у Міському коледжі у Нью-Йорку. Навч. в Ун-ті шт. Нью-Йорк (м. Бінгемптон): 1978 здобув ступінь бакалавра з історії в Коледжі Гарпур цього ун-ту, 1980 — маґістра із педагогіки та соціол. студій, а 1983 — маґістра з історії в цьому виші. 1992 там само здобув наук. ступінь д-ра філософії в галузі історії Центрально-Сх. Європи, кол. СРСР та Росії.

1983—89 працював учителем історії в коледжах Нью-Йорка. 1987, 1990 і 1993 — науковець Центру досліджень Росії та Сх. Європи Іллінойського ун-ту (м. Урбана-Шампейн). 1994 працював у Києві як дослідник-стажист в архів. фондах Від. історії та етнографії НАН України.

З 1989 працює на каф. історії в Ітацькому коледжі (м. Ітака, шт. Нью-Йорк): викладач (1989—92), асистент (1992—2001), доц. (2001—08), проф. (з 2008), 2004—10 — зав. каф. З 2010 — проф. каф. і координатор навч. програм із соціології, а з весни 2011 — також в. о. дир. Геронтол. ін-ту при Ітацькому коледжі. 1999—2003 — дослідник-гість Ін­ту європ. досліджень Корнель. ун­ту (Нью-Йорк).

Участь у грант. проектах: дослідник (1997—2000) та співголова (2001—04) проекту „Геронтологія у викладанні в держ. навч. закладах: соціол. дослідження“ при Геронтол. ін-ті Ітацького коледжу; 2000, 2002 — заст. голови проекту „Ректори вишів в Україні, Росії та Киргизії“ під егідою Амер. ради з міжнар. освіти Держдепартаменту США; 2003—06 — незалежний експерт програми осв. партнерства з політ. наук між США і Сербією під егідою Держдепартаменту США; 2010—13 — незалежний експерт програми партнерства „Атлантіс“ між ЄС та США (FIPSE) під егідою Мін-ва освіти США.

Осн. наук. зацікав.— історія сучас. Сх. та Центр. Європи, Росії, кол. СРСР, частково Близького Сходу і США; футурологія, глобальні революції ХХ ст., педагогіка, методика викладання соціології.

Чл. Американської асоціації зі сприяння слов’янським студіям (АААSS), Амер. асоціації українозн. досліджень, Амер. істор. асоціації, Асоціації досліджень національностей (АSN), Канад. асоціації славістів, Ради зі соціол. досліджень шт. Нью-Йорк, Асоціації дослідників слов’ян. та сх.європ. фольклору. Чл. Укр. нац. союзу, в якому від 01. 04. 1982 працював секретарем (м. Джонсон Сіті).

Виступає з доповідями на українозн. тематику на різних наук. конференціях у США та в Україні: „Народна релігія сільського населення України під час НЕПу, 1921—28 рр.“ (27. 02. 1992, Ін-т українознавства Гарвард. ун-ту, м. Бостон), „Переосмислення освітньої політики і практики: Україна і Центральна Азія“ (15. 06. 1994, конференція Асоціації слов’ян. та євразій. осв. досліджень (ASEER), Нью-Йорк), „Поступ досліджень“ (15. 07. 1994, Ін-т історії НАН України, м. Київ), „Народна релігія, радянська культура та сільський націоналізм: трансформація ідентичности в українському селі“ (16. 05. 1995, Ітацький коледж), „Конкурентні світогляди української церкви і радянської культури на селі, 1921—28“ (13. 10. 1995, конференція рос. істориків у Корнель. ун­ті, Нью-Йорк), „Українські та русинські братні та робітничі організації у Північно-Східній Пенсильванії, 1930—1950­ті рр.“ (31. 10. 1998, конференція в Торонт. ун-ті, Канада), „Зведення мостів: досвід із російськими та українськими освітянами“ і „Америка старшого віку: проблеми старіння і принципи перебування у владі“ (15. 03. 2002, конференція Ради шт. Нью-Йорк із соц. досліджень, м. Сиракузи, шт. Нью-Йорк), „Побудова громадського суспільства в Україні через її освітню систему“ (28. 05. 2002, конференція Канад. асоціації славістів, Торонт. ун­т), „Помаранчева революція в Україні та ЄС: рух „Пора“ і зв’язки з Грузією та Сербією“ (24. 10. 2005, „Альянс університетів за демократію“, м. Ялта), „Радянська культура в українському селі, 1921—28“ (27. 05. 2006, конґрес гуманіт. і соціальних наук Канад. асоціації славістів, Йорк. ун-т, м. Торонто), „Зображення козаків“ (20. 11. 2010, конференція Асоціації слов’ян., сх.європ. та євразій. досліджень (ASEEES), м. Лос-Анджелес, США).

Автор статей з історії в закордонних та укр. період. виданнях.

Доповідач на багатьох конференціях 2 осн. наук. асоціацій, співзасн. яких є НТШ А: AAASS (тема доповіді: „Підтримка сільським населенням Української автокефальної православної церкви в 1921—28 рр.: значення для становлення нації“ (20. 03. 1993, м. Ньюарк, шт. Делавер, США). Інші: „УГКЦ в Україні“ (19. 11. 1994, м. Філадельфія), „Берестейська унія з 400-літньої ретроспективи“ (17. 11. 1996, м. Бостон), „Постать сільського шкільного вчителя в 1921—28 рр.“ (22. 03. 1997, м. Олбані, шт. Нью-Йорк) та „Українська автокефальна церква у 1920­х рр.: паралельний розвиток у Радянській Україні та Північній Америці“, 15. 11. 2009, м. Бостон) і ASN („Культурні прояви націоналізму в українському селі під час НЕПу“ (27. 04. 1996, Нью-Йорк), „Побудова громадянського суспільства у країнах з перехідним ладом — роль освіти“ (05. 04. 2001, Нью-Йорк), „Ідентичність в Україні та Білорусі“ (14. 04. 2005, Нью-Йорк, голова засідання), „Національна та регіональна ідентичності в Україні“ (24. 03. 2006, Нью-Йорк), „Розуміння реґіонів та реґіональних ідентичностей в Україні та Польщі“ (13. 04. 2007, Нью-Йорк), „Національні меншини в Україні“ (14. 04. 2007, Нью-Йорк, голова засідання), „Формування ідентичности серед українців: минуле і сучасне“ (11. 04. 2008, Нью-Йорк), „Політика пам’яті в радянській і пострадянській Україні“ (24. 04. 2009, Нью-Йорк) та „Ідентичність та опір у пд.­зх. пограничних реґіонах України“, 17. 04. 2010, Нью-Йорк).

2011 В. З.-В. обрано д. чл. НТШ А на пропозицію Секції історії, соціальних наук і права.

Пр.: An innovative approach to teaching global history // The World History Classroom, 1995, vol. 1, N 1, p. 5—10; European perceptions of East slavic settlements in Northeastern Pennsylvania during the late 19th and early 20th centuries // Proceedings of the Sixth annual conference on the history of Northeastern Pennsylvania: the last 100 years. Nanticoke (PA), 1995, p. 116—32; Samostiina Ukraina by Mykola Mikhnovsky // Towards an Intellectual History of Ukraine: an Anthology / Eds.: R. Lindheim, G. Luckyj. Toronto, 1996, p. 201—15; Twentieth century global revolutions // World History / Eds.: S. Adams, M. Adas, K. Reilly. Princeton (NJ), 1998, p. 226—31; Education policy and the rural school teacher in Soviet Ukraine, 1921—1928 // East/West Education, 1998—2000, vol. 19, N 1—2, p. 36—50; A revolutionary nationalist declaration: Mykola Mikhnovskyi’s Samostiina Ukraina // East European Quarterly, 1999, vol. XXXIII, N 3, p. 371—84; Infusing Gerontology into Grades 7—12 Social Studies Curricula // The Gerontologist (Washington), 2002, vol. 43, N 3, p. 387—91 (у співавт.); Teaching about older people in the social studies curriculum — the participation in government class // The Social Studies (N. Y.), 2003, vol. 94, N 2, p. 53—57 (у співавт.); Orthodox Church divisions in newly independent Ukraine, 1991—1995 // East European Quarterly (Boulder, CO), 2007, vol. XLI, N 3, p. 305—22; Revolution as a theme in teaching twentieth-century global history // World History Connected (Champaign, IL), 2007, vol. 4, N 2, p. 1—6; The Ukrainian Autocephalous Orthodox Church // Eastern Christianity and the Cold War / Ed.: L. Leustean. N. Y., 2010, p. 156—72.

Літ.: Свобода (Джерсі Ситі; Н.-Й.), 1982, 8 квіт., р. LXXXIX, ч. 66, с. 4; Directory of history departments, historical organizations, and historians in the United States and Canada. Washington (DC), 2006, p. 224; Новообрані члени НТШ-А // Бюлетень Наукового Товариства ім. Шевченка у США. Н.-Й., 2011, ч. 31 (47), с. 42.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

ВАСИЛІВ Зенон-Віктор / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-512

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я