ВАВРИК Михайло-Мирослав | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВАВРИК Михайло-Мирослав

ВАВРИК Михайло-Мирослав (* 12. 12. 1908, с. Ласківці Терноп. пов., Галичина (нині — Теребовлянського р-ну Терноп. обл.) — † 01. 03. 1984, м. Говторн, шт. Нью-Йорк, США. Похований на цвинтарі Св. Духа в м. Гемптонбурзі, шт. Нью-Йорк) — гр.-катол. свящ. ЧСВВ, церк. історик, богослов, педагог. Д. чл. НТШ Європи (з 1963).

Поч. школу закінчив у рідному селі (1915—19), серед. освіту здобув у Бучацькому місійному ін-ті св. Йосафата (1919—24), вищу — у василіян. духовних школах Лаврова (1924—27), Кристинополя (нині — Червоноград) (1927—28), Добромиля (1928—29) і Рима, де слухав лекції у місцевому Ун-ті Грегоріанум (1930—31). Чернець Василіян. чину з 19. 08. 1922. Новіціат проходив у Крехівському монастирі, 28. 11. 1932 у Кристинополі склав довічні обіти, а 25. 12. 1932 був рукоположений на свящ. У черв. 1934 виїхав до Рима, де став асистентом проректора Укр. папської колегії св. Йосафата. Вищу богослов. освіту завершив у Папському сх. ін­ті (1934—37) та в Папському археол. ін­ті (1937—39). 05. 07. 1939 у Папському сх. ін-ті захистив дис. на звання д­ра богослов’я. Того ж року В. М.-М. заснував укр. програму Ватиканського радіо й очолював її до 1942. Після війни був головою Укр. допомогового к-ту, що опікувався укр. еміґрантами, які шукали притулку в Укр. папській колегії. 19. 09. 1948 переїхав в Америку, де його обрали настоятелем Василіян. монастиря в Ґленкові побл. Нью-Йорка; викладач місцевої семінарії. 1953 переведений до монастиря св. Миколи в Чикаґо. У жовт. 1960 В. М.­М. відкликано до Рима, де призначено духівником Укр. папської колегії. Влітку 1963 став генеральним консультором ЧСВВ.

Осн. зацікав. В. М.-М.— церк., богослов. та пед. діяльність.

Видав низку праць й опубл. численні статті, розвідки і рец. з історії Укр. церкви, Василіян. чину, укр. обрядовости і сх. літургіки. Писав також рец. Свою наук. працю В. М.-М. продовжив у США, куди повернувся у трав. 1949 і вдруге став проф. Василіян. семінарії в м. Ґленкові. Викладав укр. л-ру, літургіку, лат. та церковно-слов’ян. мови.

Наук. доробок В. М.-М. поділяють на такі цикли: василіян. бібліографія, архівні пошуки, літургійні розвідки, біограф. нариси, історіограф. дослідження, енциклопед. статті. 1966—79 був гол. ред. ІІ серії „Записок ЧСВВ“, а також співробіт. словникової част. Енциклопедії українознавства (ЕУ 2), до якої написав і ред. статті з історії чернецтва та церкви.

20. 10. 1963 виступав із доповіддю „Роля митрополита Ісидора на Флорентійському соборі“ на спільній наук. конференції НТШ, Українського богословського наукового товариства, УВАН та Українського вільного університету на відзначення 90-ліття НТШ і 40­ліття УБНТ. 19. 05. 1984 НТШ Америки провело конференцію „Академічні вечори НТШ“, присвячену пам’яті В. М.-М., на якій виступав д. чл. НТШ А. Пекар.

З 20. 01. 1963 — д. чл. НТШ Є (від Історично-філософської секції).

Пр.: Лаврівська Хроніка (1771—1882) // Записки ЧСВВ. Сер. ІІ, сек. 2. Рим, 1954, т. 2, вип. 1/2, с. 65—94; 1956, вип. 3/4, с. 410—18; О[тець] Роман Лукань, ЧСВВ, як історик і бібліофіл (1907—1943) // Там само, с. 459—65; Бібліографічний огляд історії Василіянського Чина за 1935—1950 рр. // Там само, 1958, т. 3, вип. 1/2, с. 237—76; До історії Василіянських Капітул в Галичині у ХVІІІ—ХІХ ст. // Там само, с. 46—68; По Василіянських монастирях. Торонто, 1958, 286 с.; Василіянські монастирі на Галицькому Поділлі // Шляхами Золотого Поділля. Філядельфія, 1960, т. 1, с. 243—60; З Лаврівського Дипломатаря // Записки ЧСВВ. Сер. ІІ, сек. 2. Рим, 1960, т. 3, вип. 3/4, с. 404—28; О. Корнило Срочинський, ЧСВВ, історіограф та проповідник // Там само, с. 429—39; Василіянські монастирі в Перемиській землі // Перемишль. Західний бастіон України. Н.-Й.; Філядельфія, 1961, с. 86—96; До історії єпископської присяги в ХV—ХVІ вв. // Analecta OSBM / Записки ЧСВВ. Сер. ІІ, сек. 2. Рим, 1963, т. 4, вип. 3/4, с. 363—90; Quaedam nova de provisione Metropoliae Kioviensis et Moscoviensis ann. 1458—1459 // Там само, вип. 1/2, с. 9—26; Флорентійські унійні традиції в Київській митрополії: 1450—1960 рр. // Там само, с. 329—62; Цінний пам’ятник обрядовости Київської Митрополії ХV—ХVІ ст. // Там само, с. 391—460; De S. Hieromartyre Josaphat, Promotore Formulae indicativae absolutionis in Ecclesia Rutheno-Ucraina // Orientalia Christiana Periodica. Romae, 1967, р. 583—603; Йосафатіяна: 1922—1967 // Записки ЧСВВ. Сер. ІІ, сек. 2. Рим, 1967, т. 6, с. 511—31; Василіянські монастирі Теребовельщини // Теребовельська земля. Історично-мемуарний збірник / Наук. т-во ім. Шевченка. Укр. архів. Н.-Й.; Париж; Сідней; Торонто, 1968, с. 194—207; Кардинал Ісидор // Наукові записки УВУ. Мюнхен, 1969, т. 9/10, с. 49—57; Бібліографічний огляд історії Василіянського Чина за 1950—1970 рр. // Записки ЧСВВ. Сер. ІІ, сек. 2. Рим, 1971, т. 7, с. 334—424; De Studiis philosophico-theologicis in Provincia Rutheno-Ucraina Ord. Basiliani s. XVIII eorumque manualibus // Там само, с. 85—113; [Огляд публікацій про Й. Кондзелевича] // Там само, с. 396—97; [Рец. на:] Митрополит Іларіон [Огієнко І.]. Фортеця православ’я на Волині — Свята Почаївська Лавра. Церковно-історична монографія. Вінніпеґ, 1961, 398 с. // Там само, с. 397—404; До постання першої серії „Записок ЧСВВ“ (1924—1948) // Там само, 1974, т. 9, с. 1—18; Церковні друкарні й видання УКЦеркви 17-го ст. // Там само, с. 111—23; До історії Служебника в УКЦеркві в другій половині 17-го ст. // Там само, 1979, т. 10, с. 98—142; Нарис розвитку і стану Василіянського Чина ХVІІ — ХХ ст. // Там само, сек. 1, 1979, т. 40, ХІV + 217 с.; Нововідкриті почаївські друки 18-го ст. // Там само, сек. 2, т. 10, с. 370—78; О. Іриней Назарко, ЧСВВ та його церковно-історична писемна спадщина (1905—1976) // Там само, с. 394—404; Історичний нарис чернечого життя і Василіянські монастирі на Бойківщині // Бойківщина. Зб. мат-лів про Бойківщину. Філядельфія, 1980, с. 251—90; У сторіччя Апостольського листа Льва ХІІІ „Особливою охороною“ // Записки ЧСВВ. Сер. ІІ, сек. 2. Рим, 1982, т. 11, с. 429—38; Провідні ідеї праць о. А. Великого в його студіях української церковної історії // Там само, 1985, т. 12, с. 77—84; Служебник митр. К. Жоховського 1692 р. (Ґенеза й аналіза) // Там само, с. 311— 41.

Літ.: Островерха М. [Рец. на:] Ваврик М. По Василіянських монастирях. Торонто, 1958, 286 с. // Записки ЧСВВ. Сер. ІІ, сек. 2. Рим, 1960, т. 3, вип. 3/4, с. 578—79; Хроніка НТШ. Торонто; Н.-Й.; Сидней; Париж, 1963, ч. 79, с. 46, 49, 58; Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 44; Войнар М. Отець Михайло Ваврик, ЧСВВ — педагог // Записки ЧСВВ. Сер. ІІ, сек. 2. Рим, 1985, т. 12, с. 195—99; Ленцик В. Отець Михайло Ваврик, ЧСВВ — у моїх спогадах // Там само, с. 188—94; Отець Михайло Мирослав Ваврик, ЧСВВ (1908—1984). Автобіографія // Там само, с. 165—70; Пекар А. Отець М. Ваврик, ЧСВВ — як історик Василіянського Чину // Там само, с. 171—87.

Іван Паславський

Інформація про статтю

 Автор:

Іван Паславський

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

ВАВРИК Михайло-Мирослав / Іван Паславський // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-489

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я