Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Літера А

На цю літеру в енциклопедії нині така кількість статей: 160

Переглянути

АКТИ ЗЕМСЬКІ ТА ҐРОДСЬКІ (Akta terrestria et castrensia; Akta ziemskie i grodzkie) — збірки розрізнених чи оформлених у книги актів та док-тів земських і ґродських судів воєводських і повітових міст та містечок укр. земель, що входили до складу Речі Посполитої та ВКЛ. Це акти судів Белзького...

Читати

„АКТЫ ЛИТОВСКО-РУССКАГО ГОСУДАРСТВА“ — збірка док-тів, узятих із Литовської метрики. Стосуються переважно соціально-екон. історії ВКЛ. Підгот. вид. М. Довнар-Запольський. Спочатку планувалося як 2-томне вид., але 1899 у Москві опубл. лише 1-й вип....

Читати

„АКТЫ ЛИТОВСКОЙ МЕТРИКИ“ — багатотомне вид. док-тів т. зв. Литовської метрики, колекції різноманітних док-тів, які відклалися внаслідок діяльности центр. органів влади й місцевих установ ВКЛ протягом першої пол. XV—XVІІІ ст....

Читати

„АКТЫ МОСКОВСКАГО ГОСУДАРСТВА, ИЗДАННЫЕ ИМПЕРАТОРСКОЮ АКАДЕМІЕЮ НАУК“ — 3-томна збірка док-тів із політ., дипломат. та воєнної історії Московії зі сусідніми країнами...

Читати

„АКТЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ ВИЛЕНСКОЮ КОММИССІЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ“ (Акты Виленской археографической комиссии) — серійне багатотомне вид. док-тів із політ., культ. і соціально-екон. історії Литви...

Читати

„АКТЫ, ОТНОСЯЩІЕСЯ К ИСТОРІИ ЗАПАДНОЙ РОССІИ, СОБРАННЫЕ И ИЗДАННЫЕ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЮ КОММИССІЕЮ“ — збірка док­тів з історії ВКЛ, Лівонії та укр. земель Польс. королівства XIV—XVII ст., опубл. Петерб. археограф. комісією упродовж 1846—53. Вид. планувалося як 3­томне...

Читати

„АКТЫ, ОТНОСЯЩІЕСЯ К ИСТОРІИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССІИ“ — багатотомне вид. док-тів з історії України й Білоруси ХІІІ—ХVІІ ст., здійснене Археограф. комісією у Києві протягом 1863—92 і вид. в Петербурзі у 15-ти т. Ред. 1—9 та 11—13 т. був М. Костомаров, 10, 11 (дод.)...

Читати

АКЦIЯ „САРСЕЛЬ“ — дії матеріальної й моральної підтримки Сарселю (у Франції) — крайового НТШ в Європі,— започатковані 1961—62. А. „С.“ зародилася у середовищі Укр. пластового сеньйорату (УПС, курінь „Ті...

Читати

АКЦЕНТОЛОГІЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (лат. accentus — наголос) — вчення про наголос, інтонацію та тривалість голосних звуків (часокількість). А. вивчає і характеризує систему словесних наголосів...

Читати

„АКЦІЯ „ВІСЛА“ („AKCJA „WIS?A“) — збірник док-тів і мат-лів про військ. діяльність...

Читати

АЛЕКСИНАЦ — місто окр. Нішава (Сербія). 1901—02 ред. серб. часоп. „Караџић“ („Караджич“), яка розташовувалася в А., надсилала його до Бібліотеки НТШ у Львові. „Караџић“ — серб. народознавчо-фольклорист. щомісячник...

Читати

АЛЕШО Олександр (* 09. 02. 1890, с. Грушки Балтського пов. Подільської губ. (нині — м. Ульянівка Кіровоград. обл.) — † 04. 04. 1922, м. Київ) — антрополог, етнограф. Закінчив Уман. класич. г­зію (1910). Вищу освіту спершу здобував у Київ. ун­ті...

Читати

АЛИСЬКЕВИЧ Андрій (крипт.: А. А. Ал.) (* 17. 12. 1870, с. Залуква Галицького пов. Львів. воєв. (нині — Галицького р-ну Івано-Франк. обл.) — † 25. 03. 1949, м. Прага, Чехія) — освітянин, педагог, організатор укр. шкільництва, громад. діяч, учитель нім....

Читати

АЛЛЕГАН (Аллегани, Аллеген, Аллегени, Allegeny) — м-ко у шт. Пенсильванія (США). 1910 москвофільська громада, очолювана „Русским православным обществом“ у Пітсбурґу, надсилала до Бібліотеки НТШ свій друк. орган...

Читати

АЛМАЗОВ Олександр (* 15. 08. 1859, с. Замартині Лебедянського пов. Тамбовської губ.— † 15. 03. 1920, м. Одеса) — історик церкви і церк. права, джерелознавець...

Читати

АЛЬБЕРТИН (Альбэртын) — м-ко поблизу м. Слоніма (Білорусь). 1932—34 редакція місцевого білорус. часоп. „Да злучэньня (Беларуская рэлігійная часопісь)“ і приватні особи, котрі проживали у цьому місті...

Читати

...
Читати

АМЕРИКАНIСТIВ З’ЇЗД ХVІ МIЖНАРОДНИЙ У ВІДНІ — відбувався у Вiднi 9—14. 09. 1908. НТШ привітало учасників з’їзду. Вiд iмени Т-ва у роботi з’їзду взяв участь З. Кузеля. Вiн пiдгот. доповідь про укр. колонiї у Пн. i Пд. Америці, проте вона не була виголошена...

Читати

АМСТЕРДАМ — місто (cтолиця) Нідерландів. Наук. інституції та т-ва міста систематично обмінювалися вид. з НТШ у Львові. Протягом багатьох років до Бібліотеки НТШ надходили книжки та періодика з таких інституцій...

Читати

АНВЕР (Anvers, інакше — Антверпен) — місто у Бельгії. З 1909 т-ва й інституції А. обмінювалися вид. з НТШ у Львові. Редакція „Akad?mie Royale d’ Arch?ologie de Belgique — Bulletin“ надсилала до Бібліотеки НТШ однойменний часоп.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1909, ч. 39, с. 47; 1910, ч. 41...

Читати

АНГЕЛОВИЧ Антін (Ангеллович Антоній) (* 14. 04. 1756, с. Гринів Львів. землі Рус. воєв. (нині — Пустомит. р-н Львів. обл.) — † 09. 08. 1814, м. Львів, похований на Городецькому цвинтарі...

Читати

АНҐЕРС (Ажі, Анжер, Angers) — місто у Зх. Франції, адмін. центр департаменту Maire et Loire. Наук. т­во „Soci?t? d’Etudes scientifiques“, центр якого був в А., з 1901 обмінювалося вид. з НТШ у Львові. У Бібліотеку НТШ надходив „Bulletin de la Sociе?tе? d’Etudes scientifiques d’Angers“...

Читати

АНДРЕЙКІВ Олександр (03. 01. 1942...

Читати

АНДРЕЙЧИН Андрій (* 02. 09. 1865, с. Устя-Руське Горлицького пов. Краків. воєв. на Лемківщині (нині — Польща) — † 04. 01. 1914, м. Львів. Похований на Янівському цвинтарі) — друкар-літограф, художник-гравер, видавець...

Читати

АНДРЕЙЧИН Михайло (22. 02. 1940, с. Веселівка Теребовлян. р-ну Терноп. обл.) — лікар-інфекціоніст, засл. діяч науки і техніки. Д. чл. НТШ (з 2006), голова Терноп. осередку НТШ (з 2003). 1957 закінчив серед. школу у м. Копичинцях Терноп. обл....

Читати

АНДРІЄВСЬКИЙ Борис (* 28 (16). 07. 1898, с. Безсали Полтав. губ. (нині — Лохвицького р-ну Полтав. обл.) — † 20. 10. 1962, м. Клівленд, шт. Огайо, США) — лікар-хірург...

Читати

АНДРІЄВСЬКИЙ Олександр (* 15 (03). 08. 1869, с. Бирине, нині Новгород-Сіверського р-ну Чернігів. обл.— † 15. 06. 1930, м. Київ) — бібліограф, фольклорист, етнограф, богослов. 1893 закінчив Київську духовну академію. Значну частину свого життя прожив у Росії — працював у Читі...

Читати

АНДРІЄВСЬКИЙ Олексій (крипт., псевд.: А. А., А. Т., Ал. Андр., Андр. А., Андр. Ал., Андр-скій, А-р, А-скій А., А­скій Ал., К-ий А., Т-ий А., Т-ый А., Андыбер, Дон-Кихот, Дон-Кихот не-Ламанчский, Каневський А., Канівець Ол., Канівський О., Ласкавий О., Теплый А., Теплий Олекса...

Читати

...
Читати

АНДРОХОВИЧ Амвросій-Аврелій (* 05. 10. 1879, м. Лиска Богородчанського пов., Галичина (нині — смт Лисець Тисменицького р-ну Івано-Франк. обл.) — † 16. 10. 1942, м. Львів, похований на Личаківському цвинтарі) — історик...

Читати

АНДРУСЕВИЧ Франц (крипт.: А. Ф., Ф. А.) (* 1889, м. Станіславів (нині — м. Івано-Франківськ) — † 1925, там само) — вчитель, краєзнавець, видавець. Н. у родині залізничників. Серед. освіту здобув у Станіславів. г-зії (1901—1906)...

Читати

АНДРУСИШИН Костянтин-Генрі (Andrusyshen Constantine-Henry) (* 19. 07. 1907, м. Вінніпег, пров. Манітоба, Канада — † 13. 05. 1983, м. Саскатун, пров. Саскачеван, Канада) — українсько-канад. філолог-славіст, лексикограф, літературознавець...

Читати

АНДРУСІВ Петро (крипт., псевд.: П. А., Андрій Петрусів) (* 02. 07. 1906, с. Кам’янобрід Городоцького пов. (нині — Яворівського р-ну Львів. обл.) — † 29. 12. 1981, м. Рівергед, шт. Нью-Йорк, США. Похований на цвинтарі св. Андрія у Бавнд-Бруку (шт. Нью-Джерзі, США) — живописець, графік...

Читати

АНДРУСІВСЬКИЙ ДОГОВІР (ПЕРЕМИР’Я) 1667 — договір між Моск. державою і Річчю Посполитою про припинення війни 1654—67 за Україну. Підписаний 03. 01. 1667 у с. Андрусово (нині — Смоленська обл. РФ) терміном на 13,5 року. Суперечив угодам...

Читати

АНДРУСЯК Микола (крипт., псевд.: М. А., Никон, Немирон, Н. Андрусяк, Нікола Андрусяк, М. Переволочинець) (* 20. 02. 1902, с. Переволочна Золочівського пов., Галичина (нині — Буського р-ну Львів. обл.) — † 25. 01. 1985, м. Бостон, шт. Массачусетс, США) — історик...

Читати

АНДРУШКІВ Богдан (19. 06. 1947, с. Метенів Зборівського р-ну Терноп. обл.) — економіст, письменник...

Читати

АНДРУШКІВ Осип-Василь (* 21. 03. 1906, м. Городок Львів. воєв.— † 17. 12. 1984, м. Нью-Йорк, США, похований на цвинтарі св. Андрія у Бавнд-Бруку (шт. Нью-Джерзі, США) — математик, педагог...

Читати

АНДРУШКІВ Роман-Ігор (03. 05. 1937, м. Львів) — інженер, математик...

Читати

АНН-АРБОР (Ann Arbor) — місто у шт. Мічиган (США). Наук. та навч. заклади А.-А. обмінювалися вид. з НТШ у Львові. До Бібліотеки НТШ вид. надсилали Michigan Academy of Science, Arts and Letters — „Papers“; University of Michigan — „Contributions from the Museum of Paleontology“.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1926, ч. 67—68...

Читати

АННА ЯРОСЛАВНА (* 1032, м. Київ (?) — † після 1075) — княжна, донька великого кн. Руси-України Ярослава Володимировича Мудрого та швед. принцеси Інгіґерди-Ірини, королеви Франції (з 1049). Шлюб короля Франції Генріха І (1031—60) з А. Я., який відбувся 14. 05. 1049 у катедр. соборi в Реймсi...

Читати

Стор. 2 із 4        Назад   1    2    3    Вперед

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я